HoofdnieuwsRegionaal

Bestuurders van sportverenigingen Achtkarspelen worden aansprakelijk

BUITENPOST – Afgelopen donderdag 10 december stond het raadsvoorstel omtrent de aansprakelijkheid op sportcomplexen besluitvormend op de agenda van de raad. Het voorstel stond in maart en november ook al op de agenda maar vanwege veel commotie en onduidelijkheid kon er geen besluit over genomen worden.

Bezwaar sportverenigingen

Voorafgaand aan de vergadering hadden 11 sportverenigingen aangegeven het niet eens te zijn met het voorliggende raadsvoorstel en veel bezwaren te hebben*. Het raadsvoorstel biedt verenigingen namelijk de keuze om de aansprakelijkheid over te nemen van de gemeente of ervoor te kiezen de aansprakelijkheid te laten liggen bij de gemeente zoals altijd het geval was. Wanneer sportverenigingen besluiten om de aansprakelijkheid te laten liggen bij de gemeente wil de gemeente een huurverhoging van maximaal 75% doorvoeren. Siebren Vellema van SC Kootstertille: “Het college legt ons een keuze voor uit twee kwaden. Vrijwillige bestuurders van verenigingen worden aansprakelijk voor ongevallen op hun sportcomplex of wanneer we dat niet willen krijgen we een huurverhoging tussen de 50 en  75% die we zullen moeten doorbelasten aan onze leden.”

Raadsdiscussie

Wethouder Van der Veen (FNP) vond dat het voorstel duidelijkheid gaf en het slechts een formalisatie is van hoe verenigingen hier altijd in stonden. Het CDA stond lijnrecht tegenover de wethouder en vond het onbegrijpelijk dat ondanks protest van 11 verenigingen het college dit voorstel gewoon doorzet. CDA-raadslid Jouke Spoelstra: “Het is triest dat sinds maart 2015 de verenigingen nog steeds geen antwoorden hebben gekregen op de vragen die zij hebben. Wij snappen dan ook het gevoel van verenigingen dat dit voorstel er door wordt gedrukt zonder dat er naar hun bezwaren wordt geluisterd en er met hen over wordt gesproken.” Het CDA vindt het onbegrijpelijk dat er op deze manier met sportverenigingen en inwoners van de gemeente wordt omgegaan.

Vervolg

Het college zal nu in gesprek gaan met de individuele verenigingen om van elke vereniging te horen of ze de aansprakelijkheid willen overnemen of dat ze aansprakelijkheid willen laten liggen bij de gemeente. In dat laatste geval berekent de gemeente een huurverhoging van 75% om de kosten te dekken.

Dit kan u ook interesseren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button