Buiten regioHoofdnieuwsRegionaal

Bezoek CDA Kandidaten Wim Eilering en Wiebe Strikwerda voor het Europese parlement

KOLLUM – Afgelopen vrijdagmiddag is er een werkbezoek in de gemeente Kollumerland c.a. gedaan door bovengenoemde kandidaten aan twee bedrijven werkzaam in de agrarische sector. Tevens zijn er een aantal verkiezingsborden geplaatst.

Agro Mulder in Kollumerzwaag heeft zich gepresenteerd als de leverancier van voer, kunstmest en kennis op het gebied van bodemvruchtbaarheid en diergezondheid. Een praktische invulling van rentmeesterschap. Een bijdrage leveren aan gezond voedsel door de bewustwording over nut en noodzaak van biologische processen te herkennen en te waarderen wordt door de familie Mulder met passie uitgedragen.

Melkveebedrijf familie  den Hartog produceert op 225 ha grond grotendeels gelegen rondom de gebouwen, waar 380 melkkoeien en bijbehorend jongvee gehuisvest worden. De stallen van resp. 1974, 1994 en 2010 laten zien welke ontwikkelingen in deze periode zich hebben voor gedaan. Indrukwekkend om te zien hoe verbeteringen voor mens en dier tot stand zijn gekomen. Dit resulteert in aanvaardbare werktijden voor boer en medewerkers en een comfortabele huisvesting, voeding en verzorging voor het vee. De opbrengst van de grond aangevuld met restproducten uit de voedingsmiddelen industrie worden op een efficiënte wijze omgezet in melk.

Beide bedrijven laten zien, hoe nieuwe inzichten toegepast worden, stagiaires kunnen kennis maken met de praktijk, medewerkers kunnen zich bekwamen in het werk.  Daarmee willen beide ondernemers een bijdrage leveren aan de plattelandseconomie met een goede balans tussen economie en ecologie in harmonie met de omgeving.

Beide kandidaten, de één als ondernemer, de ander als student willen met dit bezoek da aandacht vestigen op het belang van de regionale economie in een goed functionerende Europese markt.

Namens het CDA, Duije Bakker secretaris afdeling Kollumerland c.a.

 

 

Dit kan u ook interesseren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button