Buiten regioHoofdnieuwsRegionaal

Bouw Hart van Kollum van start

KOLLUM – Woensdagmorgen heeft gedeputeerde Johannes Gerrit Kramer de starthandeling verricht voor de bouw van dertig appartementen en studio’s in het ‘Hart van Kollum’. De woningen zijn bestemd voor bewoners van Talant / Alliade. Projecteigenaar van het geheel is TG Projectontwikkeling & Vastgoed (TGPV). Dit bedrijf is ook eigenaar geworden van Huize Sytzama, het eerdere gemeentehuis. Het tot stand komen van het project is mede mogelijk gemaakt door de provincie Fryslân.

In de eerste helft van 2015 werd de locatie overgedragen van de gemeente aan TGPV. Hiervoor werd een koopovereenkomst tussen beide partijen ondertekend.

TGPV realiseert in het gebied Voorstraat, Putstraat en Eskesstraat in Kollum dertig appartementen en studio’s voor cliënten van Talant / Alliade. Hiervoor is een huurcontract tussen TGPV en Talant afgesloten. Het proces om te komen tot de ontwikkeling van dit zorgcomplex is begeleid door Rho adviseurs uit Leeuwarden.

“De sinne kin wer skine oer Kollum”, gaf gedeputeerde Kramer aan. “Troch de Quick-Win subsydzje fan de provinsje, dat is bestimd foar rappe aksjes, is dit projekt mei ta stân kaam”.De gedeputeerde wenst de bewoners ‘in soad nocht en wille ta yn it hert fan Kollum”.

Wethouder Jan Benedictus haalt de lange voorbereidingstijd van het totale project aan. “Doe’t TGPV yn byld kaam en meidie, gie it ynienen hiel fluch”. Hij bedankt alle deelnemende partijen en omwonenden, maar zeker ook de inwoners van Kollum. Omdat er geen bezwaren waren, kon dit in een sneltreinvaart worden voortgezet, waar de nieuwe bewoners weer baat bij hebben.

Auke Jelle Kingma, directeur Talant / Alliade, vestiging Noord, symboliseert het project als “een verspringer die minuten lang in concentratie is om een goede sprong te maken. Als hij eenmaal springt, gaat het allemaal heel snel. Dit project met de lange voorgeschiedenis lijkt hierop. Het gaat nu allemaal heel snel”.

Bouwgroep Dijkstra Draisma zal het door Adema-architecten ontworpen project gaan bouwen. De verwachting is dat de bewoners in het voorjaar van 2016 de woningen kunnen betrekken.

Er werden twee handelingen verricht. Door middel van grondboren werden de eerste gaten geboord. Ook werd een groot bouwbord onthuld. Beide handelingen vonden plaats met behulp van de nieuwe bewoners. Ze kunnen niet wachten tot hun nieuwe woning klaar is.

Quick-Win subsidie van de provincie

Voor de realisatie van het project ‘Hart van Kollum’ heeft provincie Fryslân aan dit project een Quick-Win subsidie toegekend van 7 ton. Hierdoor kan dit project ‘mei faasje’ worden uitgevoerd.

Deze bijdrage maakt deel uit van de investeringsagenda Wurkje foar Fryslân. Via de zogenaamde ‘Quick-Wins’, een provinciaal investeringsprogramma dat gekoppeld is aan de (Streek)agenda Netwerk Noordoost, kon het uitvoeringsbudget worden verdubbeld. Hierdoor kunnen op korte termijn projecten met hoge gemeentelijke prioriteit met financiële steun van de provincie worden uitgevoerd.

Agenda Netwerk Noordoost

Vanuit de Agenda Netwerk Noordoost werken de  gemeenten Achtkarspelen, Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel, Tytsjerksteradiel en Kollumerland c.a. samen met de provincie aan concrete projecten die een bijdrage leveren aan een gezonde sociaal-economische toekomst voor Noordoost Fryslân. In 2030 is het goed wonen in de regio, zijn er voldoende banen en is de omgeving op orde.

 

foto’s hethartvankollum.nl

Dit kan u ook interesseren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button