HoofdnieuwsRegionaal

Brede steun voor bestrijding drank- en drugsmisbruik jeugd Achtkarspelen

BUITENPOST – De aanpak van misbruik van drank en drugs onder jongeren in Achtkarspelen wordt breed gedragen. Begin dit jaar startte de gemeente samen met politie, onderwijs en hulpverleningsinstantie de denktank GAMMA. De partijen werken op een krachtige manier samen. Alle scholen in het middelbaar onderwijs in Achtkarspelen hebben zich inmiddels bij GAMMA aangesloten. Het basisonderwijs volgt binnenkort.

GAMMA staat voor Grenzen Aan Middelen Misbruik Achtkarspelen. GAMMA is een samenwerking tussen de gemeente, het centrum voor jeugd en gezin (CJG), de politie, Verslavingszorg Noord Nederland (VNN), GGD, Scholen en schoolmaatschappelijk werk. De denktank GAMMA wil inwoners (ouders en jongeren) bewust maken van de eigen verantwoordelijkheid voor de veiligheid, leefbaarheid en gezondheid. GAMMA faciliteert scholen in de juiste methodes van voorlichting in Alcohol, Drugs, en gamen. De wijkagenten en het outreachend jongerenwerk van VNN leggen contact met jongeren en hun ouders. Burgemeester Piet Adema: ‘We richten ons op kinderen, maar vooral ook op de ouders. Ouders denken vaak “mijn kind doet dat niet”. Maar uit onderzoek blijkt dat veel kinderen in Achtkarspelen al op zeer jonge leeftijd met alcohol en drugs in aanraking komen. Wij helpen ouders om daarover het gesprek aan te gaan met hun kinderen.’

‘Jongeren die te vaak te veel drinken gaan over hun grenzen heen’, vervolgt Adema. ‘Jongeren reageren anders op drank dan volwassenen. Volwassenen raken aangeschoten, gaan onvast lopen, praten met dubbele tong. Dat hebben jongeren niet. Vandaar dat comazuipen relatief vaak voorkomt. Onder groepsdruk drinken ze teveel en vallen dan in een keer weg.’

Directe aanleiding voor de oprichting van GAMMA vormde een reeks incidenten waar jongeren bij betrokken waren en waar drank en drugs in het spel waren. Dieptepunt was de aanhouding van een aantal jongeren in en rond Surhuisterveen eind 2011. Daarbij waren zelfs 12 jarigen betrokken die handelden in drugs en kenmerken van verslaving vertoonden. Burgemeester Piet Adema: ‘Uit onderzoek blijkt dat jongeren tegenwoordig op latere leeftijd voor het eerst in aanraking komen met alcohol dan een paar jaar terug. Maar dat neemt niet weg dat nog veel jongeren te vaak en te veel alcohol drinken. En comazuipen is ook nog steeds een groot probleem. De gemeenteraad van Achtkarspelen onderschreef bij de begrotingsvergadering nog eens het belang van GAMMA. Wij zullen er daarom alles aan blijven doen om het drank- en drugsmisbruik door jongeren te bestrijden.’

 

Dit kan u ook interesseren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button