Regionaal

Broedvogelmonitoring en nestkastonderzoek gekraagde roodstaart gestart

BUITENPOST – Komende periode vinden broedvogelmonitoring en nestkastonderzoek plaats van de gekraagde roodstaart in het werkgebied van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden, tussen Dokkum en Drachten. Hierbij wordt gekeken naar landschapselementen, zoals houtwallen en elzensingels, die door de leden van de vereniging worden beheerd en onbeheerde landschapselementen. Monitoring van soorten is van belang om inzicht te verkrijgen of de huidige werkwijze van het agrarisch natuurbeheer bijdraagt aan de ontwikkeling van soorten en biodiversiteit in het gebied.

Onderzoekers tellen alle broedvogels in 70 elzensingels en boomwallen verspreid door het werkgebied. Dit gebeurt in vijf rondes in de periode april tot en met juni. Daarnaast worden in de houtwallen bij Eastermar en het elzensingelgebied tussen Surhuizum, Augustinusga en Surhuisterveen wekelijks nestkasten voor de gekraagde roodstaart gecontroleerd.

Gekraagde roodstaart
De gekraagde roodstaart is een boerenlandvogel die voornamelijk voorkomt in houtwallen maar ook in elzensingels. Omdat de gekraagde roodstaart een beschermde soort is, heeft de provincie Fryslân deze soort aangewezen als doelsoort voor het agrarisch natuurbeheer. Door de monitoring van soorten wordt de effectiviteit van het beleid en het beheer gemeten. Besdragende struiken, die in dit type landschapselementen vaak voorkomen, zijn belangrijk en dragen bij aan een goed leefgebied voor o.a. de gekraagde roodstaart.
Deze monitoring vindt plaats in het kader van het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb). Medewerkers van onderzoeksbureau Altenburg en Wymenga voeren de monitoring uit.

Eigenaren van landschapselementen in het werkgebied van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden kunnen de komende periode mensen in het veld aantreffen die bezig zijn met monitoring. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de vereniging op tel. 0511 – 745200 (tussen 9 en 12 uur).

Dit kan u ook interesseren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button