Regionaal

Brug Reigerstraat vervangen door ‘hooghout’

DOKKUM – De brug over de Súd Ie nabij de Reigerstraat in de wijk Fûgellân in Dokkum wordt vervangen door een ‘hooghout’. Dit is een brug met een trap en steilere helling, waar men lopend over heen kan. De brug krijgt een doorvaarthoogte van 2,5 meter (dmklasse) en maakt onderdeel uit van het programma Súd Ie.

Samen op zoek naar een oplossing

Afgelopen voorjaar stelde het college van B&W, de gemeenteraad voor om de brug nabij de Reigerstraat in Dokkum te laten vervallen. Dit omdat andere bruggen niet ver daar vandaan liggen. Voor het gebruiksgemak en de veiligheid zette een groep buurtbewoners zich in voor behoud van deze oversteek van de Súd Ie. De gemeenteraad heeft daarom het college opdracht gegeven om nogmaals in gesprek te gaan met de inwoners om te zoeken naar een passende oplossing. Na overleg met een breed samengestelde werkgroep uit de wijk, heeft de gemeente drie technische opties laten uitwerken voor de verbinding tussen het Fûgellân en de Schans:

1. Fiets-voetgangersbrug, iets gedraaid op ongeveer de huidige locatie met hellingen van 4% (norm voor fietsers en voetgangers);

2. Hooghout iets oostelijk van de huidige brug met een trap en hellingen van 20%. Men kan er wel lopend met een kinderwagen of met een fiets aan de hand gebruik van maken, maar deze brug is te steil om te fietsen;

3. Hooghout ter hoogte van de Eiberstraat. Deze is vergelijkbaar met voorstel 2, maar dan in het midden van de wijk.

Tijdens een bijeenkomst op 26 oktober zijn de varianten aan de wijk gepresenteerd. Daar bleek dat het helaas niet mogelijk is, om te komen tot een voorstel dat voor iedereen acceptabel is. Om tegemoet te komen aan het behoud van een loopverbinding tussen De Schans en het Fûgellân en recht te doen aan individuele belangen heeft het college nu gekozen voor variant 2.

Het college vindt variant 1, de voorkeur van een groot deel van de bewonersvertegenwoordiging, een te grote structuuringreep in de wijk. Deze brug is landschappelijk niet inpasbaar. Bovendien hebben de lange- op en afrit nadelige gevolgen voor het zicht vanuit de woningen in de directe omgeving.

Veilig wandelen, fietsen en varen

De nieuwe brug wordt een zogenoemde ‘hooghout’. Dit is een variant die past bij het dagelijks gebruik van de brug. Schepen uit de DM-klasse, met een doorvaarthoogte van 2.50 meter, kunnen hier straks onderdoor varen. De mogelijkheid om lopend over de brug te gaan, blijft. Om een veilige doorgaande verbinding voor fietsers te behouden, wordt er ook een klein stukje fietspad vanaf de brug in de Dongeradyk naar de Schans aangelegd. Ook op dat punt geeft het college invulling aan de wens van buurt/wijk en gemeenteraad. Het plan is om de nieuwe brug “De Reiger” iets ten oosten van de huidige brug en haaks over het water aan te leggen. De paden rond de brug worden hierop aangepast. Programma Súd Ie

Gemeente Dongeradeel werkt samen met de provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân en andere partijen aan het bevaarbaar maken van de Súd Ie. Hierdoor ontstaat er een unieke vaarroute van Dokkum naar het Lauwersmeer.

Dit kan u ook interesseren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button