HoofdnieuwsRegionaal

CDA Achtkarspelen stelt vragen over verschuiving aansprakelijkheid sportclubs

BUITENPOST – Afgelopen donderdag heeft CDA Achtkarspelen mondelinge vragen gesteld over het voornemen van het college om de aansprakelijk voor opstallen zoals dug-outs en speeltoestellen te verschuiven naar de sportclubs. Het CDA vroeg of de wethouder kon bevestigen dat de aansprakelijkheid voor opstallen vooreerst bij de gemeente Achtkarspelen blijft liggen.

De aanleiding van deze vraag was de raadsvergadering van 26 maart waarin het college van B&W een voorstel indiende om de aansprakelijk voor opstallen via het ‘recht van opstal’ te verschuiven van de gemeente naar de sportverenigingen. In de praktijk betekent dat er bij eventuele toekomstige ongevallen met dug-outs of speeltoestellen niet langer de gemeente Achtkarspelen aansprakelijk is maar de sportclubs en dus indirect hun bestuurders en vrijwilligers.

Het CDA neemt dan ook duidelijk stelling tegen het voorstel om de aansprakelijkheid te verschuiven. Tijdens de raadsvergadering 3 weken geleden gaf wethouder van der Veen aan dat alle clubs akkoord waren met het voorstel en dat het voor de clubs ook duidelijk was wat de gevolgen van dit voorstel zouden zijn. Het CDA trok dat echter in twijfel en deze twijfel bleek ook gegrond. In de tussentijd hebben namelijk 8 sportclubs uit Achtkarspelen een gezamenlijke brief geschreven waaruit duidelijk wordt dat de verenigingen niet akkoord zijn met het voorstel en ook niet duidelijk hebben wat precies de gevolgen waren.

Het CDA is dan ook zeer tevreden met het antwoord van wethouder van der Veen. Hij zei namelijk toe dat de aansprakelijkheid vooreerst bij de gemeente Achtkarspelen blijft liggen en dat er voor 1 november een nieuw voorstel zal worden gemaakt om te komen tot een verdeling van de verantwoordelijkheden en aansprakelijkheid.

Raadslid Jouke Spoelstra van het CDA: “als gemeente heb je een faciliterende rol. Het is goed dat de gemeente aansprakelijkheid blijft en er geen extra druk op vrijwilligers en bestuurders van onze sportverengingen wordt gelegd. Het antwoord is voor de sportverenigingen ook goed nieuws en wij gaan er vanuit de wethouder in zijn nieuwe voorstel rekening houd met de signalen die hij vanuit de sportclubs krijgt.”

Dit kan u ook interesseren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button