Buiten regioHoofdnieuwsRegionaal

CDA Achtkarspelen wil aansprakelijkheid niet verschuiven naar sportverenigingen

BUITENPOST – Afgelopen donderdag vond in de gemeenteraad van Achtkarspelen het debat plaats over het beleid ten aanzien van (sport)accommodaties. Om dit beleid is gevraagd n.a.v. het tragische dug-out ongeval in Twijzel in 2014.  Door middel van een motie die unaniem is aangenomen door de raad staat het punt accommodatiebeleid nu op de raadsagenda. In de motie staat onder andere genoemd dat het college voor 1 maart zou komen met een beleidsplan ten aanzien van (sport)accommodaties en waarin duidelijk zou worden hoe de aansprakelijkheid  tussen sportverenigingen en de gemeente Achtkarspelen zal worden verdeeld.

In het voorstel van het college bestaande uit FNP, PvdA en GBA wordt aangeven dat de gemeente Achtkarspelen de aansprakelijkheid voor eventuele toekomstige ongevallen neer wil leggen bij de sportverenigingen. Dit wil het college bereiken door op de bestaande opstallen (dug-outs, lichtmasten, speeltoestellen etc.)  een recht van opstal te vestigen. Door dit ‘recht van opstal’ zal niet langer de gemeente eigenaar zijn van het opstal maar zal de sportvereniging eigenaar worden van het opstal en daarmee dus ook aansprakelijk worden. Jouke Spoelstra van CDA Achtkarspelen: “het is prima dat de gemeente afspraken maakt met de verenigingen over het onderhoud van deze opstallen. Op dit moment zijn de verenigingen al verantwoordelijk voor het onderhoud en dat kan in het kader van de zelfredzaamheid ook zo blijven. Wij willen echter niet dat ook de aansprakelijkheid van de gemeente overgaat naar de sportvereniging en dus indirect naar besturen en vrijwilligers. Het ongeval van Twijzel heeft ons geleerd dat er veel druk kan komen te liggen bij vrijwilligers en bestuurders van een sportverenging. Dit moeten we zien te voorkomen en hierin ligt een belangrijke taak voor de gemeente.” Volgens het CDA zou de gemeente jaarlijks alle opstallen moeten controleren op veiligheid om daarmee het risico op nieuwe ongevallen te minimaliseren. Het verschuiven van enkel de aansprakelijkheid naar de verenigingen is hiervoor geen oplossing.

Daarnaast stond in de unaniem door de raad aangenomen motie ook dat het college voor 1 maart zou komen met een algeheel accommodatieplan. CDA Achtkarspelen: “het voorstel wat nu voor ons ligt is absoluut geen beleidsplan. Het is een slechts een rapportage over de veiligheid ten aanzien van sportaccommodaties. Wij willen een algeheel beleidsplan incl. dorpshuizen, gymzalen, scholen etc. zodat voorkomen wordt dat er ad-hoc beleid ten aanzien van accommodaties wordt gevoerd.”

Over 3 weken staat dit agendapunt besluitvormend op de agenda van de gemeenteraad Achtkarspelen. Dan zal dus worden besloten of de raad akkoord gaat met het verschuiven van de aansprakelijkheid richting verenigingen.

Dit kan u ook interesseren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button