Regionaal

CDA Noardeast-Fryslân pleit voor een Maatschappelijk Akkoord

OOSTERNIJKERK – CDA-lijsttrekker Lieuwe Sytsma wil na de verkiezingen van 21 november een Maatschappelijk Akkoord sluiten met de inwoners van de nieuwe gemeente. In dat Akkoord moet staan waar de gemeente samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties aan wil werken de komende jaren.

De CDA-lijsttrekker zei dit tijdens een bijeenkomst in dorpshuis De Terp in Oosternijkerk waar het verkiezingsprogramma ‘Samen Verder’ van CDA Noardeast-Fryslân officieel werd aangeboden aan  Sander de Rouwe, CDA-gedeputeerde bij de provincie en CDA-lijsttrekker bij de provinciale verkiezingen volgend jaar.

In het verkiezingsprogramma hebben vele inwoners van de nieuwe gemeente hun stem laten horen. De CDA’ers zijn de afgelopen maanden namelijk op pad en in gesprek gegaan en gevraagd ‘wat vindt ú belangrijk ? In de dorpen, de stad, bij ondernemers, ouderenbonden, verenigingen en scholen.

De CDA-voorman wil na de verkiezingen een stap verder gaan. “We hebben met Dokkum de mooiste stad van Fryslân omringd door 52 dorpen. Unieke dorpen. Die mogen niet ondersneeuwen. Overal zie je dat inwoners de schouders eronder zetten. In de buurt, op de sportclub, op school en bij de vereniging”. Met een Maatschappelijk Akkoord moet per dorp en wijk duidelijk worden wat de belangrijkste speerpunten zijn met heldere afspraken wie wat doet. Dat past in deze tijd, zei Sytsma. “Politieke akkoorden zoals coalitieakkoorden zijn belangrijk, maar ze worden in het gemeentehuis gesloten. Veel belangrijker is het dat we tot een akkoord met onze inwoners komen. Daarom pleit ik voor een maatschappelijke agenda die uitgaat van de kennis, energie, inzet, betrokkenheid en probleemoplossend vermogen van ons allen”.

Sytsma gaf aan Sander de Rouwe mee het verkiezingsprogramma goed te lezen. “Om hier lokaal zaken voor elkaar te krijgen zijn we vaak aangewezen op een goede samenwerking met de provincie. U moet daarom weten hoe we er hier in staan”.

Sander de Rouwe onderstreepte het idee van een Maatschappelijk Akkoord. “Samen verder is meer dan het samengaan van 3 gemeenten. Het gaat erom dat de overheid samen verder gaat met de mienskip en de invloed teruglegt bij inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Want zij weten wat er speelt in de dorpen en in Dokkum”.

Verkiezingsprogramma ‘Samen Verder’ is te downloaden via https://www.cda.nl/fryslan/noardeast-fryslan/ 

 

Dit kan u ook interesseren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button