HoofdnieuwsRegionaal

CDA wil meer statushouders in Achtkarspelen

BUITENPOST – Afgelopen donderdag vond in de gemeenteraad het debat over de vluchtelingenopvang in Achtkarspelen plaats. Aan het einde van de avond werd het college met een tweetal opdrachten teruggestuurd. In de eerste plaats gaat het college kijken naar opvang van 250-350 statushouders en in de tweede plaats komt er een onderzoek naar noodopvang voor 300-350 vluchtelingen.

Huisvesting statushouders

Samen met de VVD, PvdA en de ChristenUnie diende het CDA een motie in om te komen tot meer statushouders binnen de gemeente Achtkarspelen. Fractievoorzitter Lydeke Zandbergen: “Tijdens het werkbezoek aan het AZC in Drachten hoorden we dat 80% van de mensen in dat AZC wachten op huisvesting in Nederland. Dit zijn mensen die de procedure hebben doorlopen en waarvan bewezen is dat ze recht hebben om in Nederland te blijven omdat ze vluchten voor oorlog en geweld. Wij willen AZC’s ontlasten door juist deze mensen een plek te bieden in onze gemeente door bijvoorbeeld leegstaande panden om te bouwen tot appartementen. Dit vraagt echter wel een ondernemersmentaliteit van het college van B&W. Op deze manier ga je als Achtkarspelen voor kleinschalige opvang, een duurzame oplossing en voor snelle integratie van de vluchtelingen in onze gemeenschap. Tegelijkertijd moet volgens het CDA deze nieuwe woonruimte ook beschikbaar zijn voor de inwoners van Achtkarspelen omdat de wachtlijsten op dit moment te lang zijn.”

 

Onderzoek noodopvang    

Naast de motie voor de huisvesting van statushouders werd een motie van de ChristenUnie en PvdA aangenomen. Deze motie geeft het college de opdracht om te onderzoeken hoe en waar eventueel mogelijkheden liggen voor een noodopvang die eventueel later omgezet kan worden tot een AZC. Op dit moment ligt de focus erg op bedrijventerreinen in eigendom van de gemeente maar ook ondernemers of particulieren moeten de kans krijgen kenbaar te maken aan de gemeente of zij geschikte locaties bezitten. Een nadrukkelijke wens van het CDA maar ook van de PvdA en de ChristenUnie is dat er in dat onderzoek wordt gekeken naar draagvlak van omwonenden en andere organisaties. Het college zei toe dit plan uit te werken en het uitgewerkte plan in oktober naar de raad te sturen. Op deze manier kan de raad in oktober een afgewogen besluit nemen waarin de mening van de direct omwonenden en betrokkenen een sterk telt.

Lauwerskwartier

Het CDA is tegen noodopvang of een AZC op het Lauwerskwartier in Surhuisterveen. CDA-raadslid Zandbergen: “Deze locatie is vanwege de uitbreidingsmogelijkheden en de economische ontwikkeling van het Lauwerskwartier geen optie. Daarnaast hebben diverse insprekers laten weten dat er op die plaats geen draagvlak is voor een AZC of noodopvang en die geluiden hebben wij meegenomen in onze overweging.”

Het college van B&W aan zet

Het is nu aan het college om haar ondernemerschap te tonen en de plannen uit te werken. Hierbij is een goede communicatie en het creëren van draagvlak van essentieel belang.

Dit kan u ook interesseren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button