HoofdnieuwsRegionaal

De scholen in Kollum

KOLLUM – Op zaterdag 2 mei j.l. verscheen er een verontrustend artikel in de LC over het voortbestaan van de scholen voor voortgezet en primair onderwijs in Kollum. Doordat het primair onderwijs afhaakte bij de plannen van de gemeente om in Kollum een Educatief Centrum te realiseren. waarbij in één complex zowel het primair en het voorgezet onderwijs alsook het dorpshuis een nieuwe plaats zouden krijgen, moest de wethouder meedelen dat de gemeente opnieuw de aanvragen van de diverse onderwijsinstellingen moet gaan beoordelen.

De coalitiepartijen FNP VVD en PvdA in de gemeenteraad staan echter nog steeds voor 100% achter het voornemen van het college om de komende jaren nieuwbouw in Kollum te realiseren voor zowel het voortgezet onderwijs alsook het primair onderwijs. En met een ruime meerderheid in de raad zal dit dan ook gebeuren. Door nu naar meer traditionele bouw en financieringsmogelijkheden te kijken is de ambitieuze plus van een geïntegreerd Educatiecentrum van tafel, maar voordeel van deze terugslag is dat de daadwerkelijke realisatie nu sneller ter hand kan worden genomen. Met name het voortgezet onderwijs kan profiteren van de nieuwe situatie. Het overleg met deze organisaties verloopt voorspoedig en de locatie is in principe al bekend. Met het primair onderwijs is de situatie wat gecompliceerder. De ambitie om te komen tot een nieuwe brede school met daarbij een geïntegreerd kindcentrum en bibliotheek zal, gezien de hogere kosten doordat nu op twee locaties gebouwd moet worden, nog een hele puzzel worden. Zeker nu het primair onderwijs ook afziet van een samenwerking met de Colle, het cultureel centrum van Kollum, is het nog maar de vraag of de plannen van het PO gerealiseerd kunnen worden op de wijze zoals zij dit voor ogen hebben.

Volgens de coalitiepartijen in de gemeenteraad schiet het primair onderwijs zichzelf op pijnlijke wijze in eigen voet met haar huidige opstelling. Door de nieuwe terughoudende opstelling kan de realisatie behoorlijk vertraging oplopen. De coalitiepartijen vinden de huidige opstelling van het PO schadelijk voor het primair onderwijs in onze gemeente. Bovendien bevreemd het de coalitie dat de beslissing van de besturen van het PO om de realisatie van een Educatiecentrum af te blazen temeer, daar dit –volgens het artikel in het LC- klaarblijkelijk zonder medeweten van het personeel en directie van de betrokken scholen is gedaan.  .

Het voorstel van de oppositiepartij CDA in de laatste raadsvergadering om de huisvesting van het voorgezet onderwijs in regionaal verband op te lossen, zal betekenen dat dit onderwijs zeer waarschijnlijk uit Kollum zal verdwijnen. Dit is voor de coalitiepartijen absoluut geen optie. Het voortgezet onderwijs is naar onze mening van groot belang voor Kollumerland c.a. en haar inwoners.. Bovendien laten de cijfers zien dat er voor een gezamenlijke school voor Lauwerscollege en Piter Jelles een gezonde basis bestaat met de komende jaren ruim voldoende leerlingen voor een vorm van onderwijs die voor de lokale economie van eminent belang is. De coalitie en het college blijven zich dan ook inzetten voor de nieuwbouw van de scholen in Kollum. De droom is niet ingestort maar deze tegenslag heeft de partijen alleen maar meer vastberaden gemaakt om haar ambities ten aanzien van een nieuwe school voor voortgezet onderwijs en primair onderwijs te realiseren. “As it net kin lykas it moat dan moat it mar lykas it kin, mar barre sil it”

 

Wieger Rekker: Fractievoorzitter FNP

Sieb Nieuwenhuis: Fractievoorzitter VVD

Sjoerd Keizer: Fractievoorzitter PvdA

Gemeente Kollumerland c.a.

 

Dit kan u ook interesseren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button