HoofdnieuwsRegionaal

Detectives bespeuren het wonen in Achtkarspelen

BUITENPOST – Dinsdag 12 maart zijn ruim 25 ‘detectives van het wonen’ de provincies Friesland en Groningen ingedoken om informatie te verzamelen over wonen die gebruikt wordt voor het maken van de nieuwe Woonvisie van de gemeente Achtkarspelen. ‘Om de leefbaarheid in de dorpen te behouden, willen we weten wat de belangrijkste opgaven zijn voor de komende jaren. Dankzij de detectives hebben we hier een beter beeld van gekregen’ aldus wethouder Jan Lammers.

De detectives, waaronder raads- en collegeleden, Plaatselijk Belangen en medewerkers van de gemeente spraken in twee- of drietallen met  deskundigen en uiteenlopende bedrijven om informatie te verzamelen over wonen in algemene zin, wonen met zorg, de leefbaarheid en de woningmarkt. Zo is een bezoek gebracht aan ’t huis van het Heden in de NHL Hogeschool in Leeuwarden, Rijksuniversiteit Groningen en het Fries Vrouwen Panel. Ook zijn er werkbezoeken gebracht aan andere gemeenten en makelaars. ’s Avonds hebben alle deelnemers de kennis en ideeën van de detectives met elkaar gedeeld en was er ruimte voor discussie. Met de uitkomsten hiervan wordt een deel van de nieuwe woonvisie van Achtkarspelen ingevuld.

Resultaten en bevindingen

De detectives zijn geïnspireerd teruggekomen naar Buitenpost. Wonen met zorg is één van de omvangrijkste opgave voor de komende jaren. De detectives hebben allerlei ideeën opgedaan rondom elektronische hulpmiddelen die mensen ondersteunen bij het dagelijks leven. Zo is gesproken met een aantal enthousiaste gebruikers van de beeldtelefoon waardoor Ouderen bijvoorbeeld langer in hun eigen woning blijven wonen. Voorwaarde hiervoor is dat ook hun woning geschikt is om oud in te worden. Bijvoorbeeld een slaapkamer op de benedenverdieping en genoeg ruimte om met een rollator uit de voeten te kunnen.

Een ander thema dat stof deed opwaaien, is de vraag of er nog wel woningen gebouwd moeten worden voor starters. Concurreert de nieuwbouw van starterswoningen niet teveel met de verkoop van bestaande woningen? De starter koopt dan een bestaande woning van iemand die op zijn beurt weer een andere woning kan kopen. De winst hiervan is dat meerdere huishoudens kunnen verhuizen.

Volgens Tialda Haartsen van Rijksuniversiteit Groningen is het van belang om de vraag aan welke voorzieningen behoefte is, bij de bewoners van de dorpen neer te leggen. Welke voorzieningen worden minder essentieel gevonden? Waarvoor is het dorp enthousiast? Door kritische keuzes te maken, kan overheidsgeld efficiënter worden ingezet.  

Woonvisie

De gemeente Achtkarspelen is bezig met het opstellen van een nieuwe woonvisie. Met de nieuwe Woonvisie maakt de gemeente beleid waarmee zij inspeelt op actuele ontwikkelingen en hierop anticipeert zodat de inwoners van Achtkarspelen ook  in de toekomst prettig en comfortabel kunnen wonen. De nieuwe woonvisie is in het najaar klaar.

Dit kan u ook interesseren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button