Buiten regioRegionaal

Dokkum telt 500 karakteristieke panden

DOKKUM-Dokkum is rijk aan gebouwde historie. In de binnenstad staan 260 karakteristieke panden. Buiten de bolwerken zijn er nog eens 240 gebouwen die karakteristiek zijn. Dat blijkt uit een onderzoek die in opdracht van de gemeente Dongeradeel is uitgevoerd. Op woensdagavond 16 november organiseert de gemeente een informatiebijeenkomst over de uitkomsten van het onderzoek. De 50 mooiste panden worden dan bovendien in het zonnetje gezet.

Dongeradeel wil de kwaliteit van de leefomgeving behouden en waar mogelijk versterken. Naast de historische binnenstad van Dokkum, met maar liefst 150 rijksmonumenten, zijn er in de stad meer gebouwen te vinden met bijzondere kwaliteiten die (net) niet de status van rijksmonument hebben ontvangen. De gemeente wilde weten welke panden dit zijn en heeft daarom de cultuur- en bouwhistorische waarde ervan in kaart laten brengen door architectuurhistorici van Adema Architecten uit Dokkum.

Bewust maken

Het doel van de gemeente is bewoners en eigenaren bewust te laten maken van de bijzondere waarde van hun pand. “Ynwenners fan Dokkum wenje yn in skitterende stêd en meie der ek grutsk op wêze as sy yn in prachtige wenning mei in moai ferhaal wenje”, aldus wethouder Albert van der Ploeg. Tijdens het onderzoek is er gekeken naar gaafheid, stedenbouwkundige, architectonische en cultuurhistorische waarde. Daarvoor zijn ruim drieduizend panden van de buitenkant bekeken. Aan de hand van meer dan 20 criteria van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed hebben ze een score gekregen. Uiteindelijk bleken 500 panden zo bijzonder dat ze als karakteristiek worden bestempeld. Het gaat om 10% van de onderzochte panden buiten de bolwerken die gebouwd zijn tussen 1940 en 1974 en 250 van de 600 onderzochte gebouwen in de binnenstad.

Regels

De gemeenteraad stelt medio 2017 het bestemmingsplan Dokkum vast. Hierin worden ook de 500 karakteristieke panden aangewezen. Dit betekent dat de situering, massa, kapvorm, hoogtematen en gevelindeling gehandhaafd moeten worden met inbegrip van waardevolle details. In ieder geval wordt de bescherming van de hoofdvorm niet strenger dan onder de huidige regels van het beschermd stadsgezicht, benadrukt Van der Ploeg. “Wy wolle foarkomme dat der ‘foute’ ferbouwingen plakfine. As de minsken witte wêrom harren wenning of gebou sa bysûnder is, sille se der begryp foar ha it safolle mooglik yntakt te hâlden.” Bij de bestemmingsplanprocedure in 2017 is het voor de eigenaren mogelijk bezwaar in te dienen tegen de aanwijzing als karakteristiek pand.

Restauraties

De status van karakteristiek pand maakt het voor de eigenaren mogelijk om een voordelige lening te krijgen bij het Prins Bernhard Cultuurfonds en gemakkelijker subsidie aan te vragen bij de provincie Fryslân voor bijvoorbeeld restauraties en herbestemming van het pand.

Informatiebijeenkomst

Alle 500 eigenaren en andere geïnteresseerden zijn woensdag 16 november uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst in de Grote of Sint-Martinuskerk. Vanaf 19.00 uur is er inloop en gelegenheid de expositie te bekijken. De presentaties beginnen om 19.30 uur. Ook is het mogelijk om vragen te stellen aan de onderzoekers, medewerkers van de gemeente en het monumentenfonds.

 

Foto: Het pand van Mélange op de hoek van de Kleine Breedstraat en de Lange Oosterstraat is een van de vele karakteristieke panden in Dokkum.

Dit kan u ook interesseren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button