HoofdnieuwsRegionaal

Donderdag 21 maart 2013: Dag van de Leerplicht

KOLLUM – Donderdag 21 maart 2013 is de 10e landelijke Dag van de Leerplicht. Dit jaar wordt er een Talent Battle op Facebook georganiseerd voor leerlingen van het Voortgezet onderwijs en het Middelbaar beroepsonderwijs. Kinderen en jongeren gaan met elkaar de strijd aan en laten zien wat voor talent ze hebben. Dit kan een rap zijn, een dansact een musical optreden of een gedicht. Het thema is ‘jouw verhaal’ gekoppeld aan de noodzaak van het behalen van een diploma.

Leerplichtambtenaar

De leerplichtambtenaar heeft een belangrijke rol bij de Dag van de Leerplicht. Maar wat doet een leerplichtambtenaar eigenlijk? Wat gebeurt er als een leerling verzuimt naar school te gaan? Wat doet de school in zo’n geval?
We vroegen het aan de leerplichtambtenaren Aplonia Monsma van de gemeente Achtkarspelen en Lutske Wijma van de gemeente Kollumerland c.a.

Hoe zit het ook alweer met die leerplicht?

“Een kind is volledig leerplichtig vanaf zijn vijfde verjaardag tot en met het schooljaar waarin hij/zij zestien jaar wordt. Daarna heeft een leerling tot zijn achttiende verjaardag nog wel een kwalificatieplicht”.

Kwalificatieplicht?

“Dat betekent dat de leerling minimaal een startkwalificatie moet halen. Een startkwalificatie is een Havo- of Vwo-diploma of een Mbo-diploma op minimaal niveau 2. Tijdens de kwalificatieplicht gaat een leerling elke dag naar school of kiest het voor een combinatie van leren en werken”.

Wanneer zijn ouders verantwoordelijk voor het verzuim van hun kind?

“Tot de 12e verjaardag van hun kind, daarna is de leerling zelf verantwoordelijk. Ouders zijn dan nog wel medeverantwoordelijk. Dat betekent dat wanneer aangetoond kan worden dat ouders nalatig zijn geweest rondom het verzuim, ook de ouders daarop aangesproken worden”.

Hoe verloopt zo’n proces?

“Meldingen van veelvuldig schoolverzuim van leerlingen uit het basisonderwijs komen rechtstreeks binnen bij de leerplichtambtenaar en meldingen van leerlingen uit het Vo en hetMbo komen binnen via de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). DUO zorgt er vervolgens voor dat de melding bij de juiste leerplichtambtenaar terecht komt”.

Welke rol speelt de school daar verder bij?

“Bij een melding stellen wij een onderzoek in. We vragen de school meestal een verzuimoverzicht en soms meer achtergrondinformatie. Hoe ernstig is de situatie, welke factoren spelen mee bij het verzuim en wat heeft de school zelf gedaan om de problemen op te lossen? We roepen de leerling en ouders dan op voor een gesprek. We vragen de school wel altijd de ouders te informeren over het feit dat de leerplichtambtenaar is ingeschakeld, zodat ze daar niet door worden overvallen.
We maken afspraken met ouders en leerlingen om tot een oplossing te komen. Meestal geeft de leerplichtambtenaar bij een eerste melding een officiële waarschuwing”.

Wat gebeurt er als het schoolverzuim uiteindelijk toch doorgaat?

“Dan kan het zo zijn dat ouders of een leerling zich voor de rechter moeten verantwoorden. Ouders kunnen een boete krijgen, bij leerlingen is dit niet gebruikelijk. Wel kunnen ze bijvoorbeeld een taakstraf en jeugdreclassering opgelegd krijgen. Bij matig verzuim, zonder grote achterliggende problemen, kunnen we jongeren verwijzen naar Halt”.

En de scholen?

“De scholen hebben ook een belangrijke taak om verzuim te voorkomen. Ten eerste moeten zij zorgen voor een aantrekkelijk onderwijsaanbod en het onderwijs zo inrichten dat verzuim ontmoedigd wordt. Denk bijvoorbeeld aan roosters. Teveel tussenuren kunnen tot gevolg hebben dat leerlingen eerder wegblijven van school.
Heel belangrijk is ook dat het verzuim en/of problemen van leerlingen zo vroeg mogelijk worden gesignaleerd en vervolgens worden gemeld”.

Wat kunt u doen als leerplichtambtenaar?

“Wij kunnen veel aan preventie doen. Zo hebben wij bijvoorbeeld de vrijdag voor de voorjaarsvakantie op een aantal scholen een controle luxe verzuim gedaan. Leerlingen worden soms ziek gemeld om eerder op vakantie te kunnen gaan. We zijn van plan om dit soort controles vaker te doen”.

Tot slot: wat maakt uw werk zo leuk?

“Het werk is heel veelzijdig. Wij vinden het belangrijk dat iedere leerling recht heeft op goed onderwijs. Daarnaast is het belangrijk om voortijdig schoolverlaten te voorkomen en dat leerlingen met een diploma de school verlaten”.

Foto: de leerplichtambtenaren van de gemeenten Achtkarspelen (Aplonia Monsma) en Kollumerland c.a. (Lutske Wijma)

 

Bron: Gemeente Kollumerland

Dit kan u ook interesseren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button