Buiten regioHoofdnieuwsRegionaal

€ 7 miljoen voor verbetering sociale huurwoningen

FRYSLÂN – De provincie wil kwaliteitsverbetering en de verduurzaming van sociale huurwoningen stimuleren. Dit wil ze bereiken met de financieringsregeling sociale huur. Deze regeling vloeit voort uit het programma Wurkje foar Fryslân en is beschikbaar voor projecten met 3 tot 9 wooneenheden en projecten met 10 of meer wooneenheden.

 De financieringsregeling sociale huur heeft als doel het vrijmaken van vastgelegd vermogen van corporaties voor de kwaliteitsverbetering en verduurzaming van sociale huurwoningen. De regeling, waarvoor € 7 miljoen beschikbaar is, wordt weggezet als lening voor twee onderdelen, namelijk huurprojecten in de sociale huur met  3 tot 9 wooneenheden (budgetplafond 2 mln.) en huurprojecten in de sociale huur met meer dan 10 wooneenheden (budgetplafond 5 mln.).

Investeerders

De regeling richt zich op investeerders/beleggers in huurwoningen binnen het reguliere aanbod van de woningcorporaties. Het kan gaan om nieuwbouw  van huurwoningen binnen het reguliere sociale segment, herbestemming van panden met een andere functie tot huurwoningen en overname van corporatiesbezit inclusief eventuele renovatie.

Binnen de financieringsregeling sociale huur  wordt steun verleend aan investeerders door het verstrekken van een lening. Daarbij gaat het om een lening tot een hoogte van maximaal 50% van de totale subsidiabele activiteiten, afhankelijk  van de projectomvang

De twee onderdelen van de regeling kennen de volgende procedure:

 

  1. Aanvragen voor projecten vanaf 10 wooneenheden in de sociale huur. Deze aanvragen kunnen worden ingediend tussen 1 december 2014 en 15 december 2014.
  2. Aanvragen voor projecten van 3 tot en met 9 wooneenheden in de sociale huur. Deze aanvragen kunnen worden ingediend tussen 16 maart 2015 en 31 maart 2015.

Wurkje foar Fryslân

Met het de investeringsagenda doet de provincie Fryslân een extra investering van in totaal

€ 300 miljoen in de mienskip. Hiermee wil de provincie Fryslân op korte termijn de Friese economie een impuls geven. Op lange termijn gaat het om economische structuurversterking. Het Uitvoeringsprogramma 2015 van Wurkje foar Fryslân biedt een totaaloverzicht van de plannen voor het komende jaar. Het Uitvoeringsprogramma 2015 en hoe Wurkje foar Fryslân te werk gaat, staat op www.fryslan.nl/wurkjefoarfryslan.

 

Dit kan u ook interesseren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button