Buiten regioOndernemendRegionaal

Eerste stap nieuw vervoersysteem Noordoost Fryslân gezet

BURGUM – De gemeenten in de regio Noordoost Fryslân en de provincie Fryslân hebben het voornemen om de mobiliteitscentrale tot eind 2020 in de regio te gunnen aan Connexxion Taxi Services B.V. Deze organisatie heeft de meest gunstige inschrijving op basis van prijs en kwaliteit. De colleges namen dit besluit tot voorlopige gunning op 8 november 2016. Tot eind november hebben de overige inschrijvende partijen de gelegenheid om op het voornemen tot gunning te reageren. Afhankelijk van eventuele bezwaren is op 28 november 2016 de gunning definitief.

Pytsje de Graaf, voorzitter van de regiegroep en wethouder van de gemeente Dongeradeel: ”Wy binne bliid mei dizze earste stap nei in nij systeem foar ferfier yn Noardeast Fryslân. Mei dat nije systeem bliuwe de ynwenners dy’t dat nedich hawwe ek yn de takomst mobyl. Dat is wêr’t we dit foar dogge. Ek wolle we sjen hoe’t we aanst yn de útfiering ek lokale ûndernimmers belûke kinne.” Johannes Kramer, verantwoordelijk gedeputeerde, voegt toe: ‘Yn dat nije systeem is aanst ek plak foar de Opstapper. Dit projekt giet net allinnich oer ferfier en mobiliteit, mar ek oer leefberens. We soargje derfoar dat elkenien aanst ek by foarsjennings lykas dokter of winkel komme kin. Ek as dy miskien fierder fuort binne as no it gefal is.”

Nieuwe werkwijze per 1 augustus 2017

Vanaf 1 augustus 2017 zorgt de mobiliteitscentrale ervoor dat het leerlingenvervoer en het Wmo-vervoer, maar ook het kleinschalig openbaar vervoer (de Opstapper) beter op elkaar afgestemd worden. Vanaf dat moment kunnen reizigers de mobiliteitscentrale bellen om een reis te regelen, bijvoorbeeld naar de huisarts. De mobiliteitscentrale plant deze rit in en zorgt ervoor dat er op het afgesproken tijdstip een auto en chauffeur voor de deur staat. De mobiliteitscentrale heeft zelf geen auto’s of chauffeurs. De aanbesteding voor het vervoer – het leveren van de auto’s en chauffeurs voor het rijden van de ritten – start eind dit jaar.

De regie op het vervoer en het daadwerkelijk rijden van de ritten, wordt van elkaar gescheiden. Met deze nieuwe werkwijze kan de regio flexibeler inspelen op actuele maatschappelijke ontwikkelingen. Bovendien ontstaat hierdoor meer ruimte voor regionale ondernemers in het vervoer.

Mobiel in toekomst

De realisatie van een mobiliteitscentrale is onderdeel van het project ‘Mobiliteit in Noordoost Fryslân’. Met de gunning van de mobiliteitscentrale is de eerste stap gezet. De volgende stap is de aanbesteding van het vervoer. Deze start eind dit jaar.

De gemeenten Achtkarspelen, Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel, Kollumerland c.a. en Tytsjerksteradiel en de provincie Fryslân willen ervoor zorgen dat iedereen die dat nodig heeft ook in de toekomst gebruik kan blijven maken van vervoer op maat. Winkels, huisartsen en scholen raken meer verspreid en inwoners worden ouder. De vraag naar vervoer neemt daardoor toe. Door meer regie op het vervoer zorgt de regio voor leefbaarheid door bereikbaarheid. Het gaat nu vooral om een betere organisatie van het vervoer in de regio. De inwoners zullen hier niet direct iets van merken. De afspraken over of je wel of niet gebruik kunt maken van het leerlingenvervoer of Wmo-vervoer veranderen niet door de komst van de mobiliteitscentrale. Het doel is het efficiënter regelen van het vervoer. Leefbaarheid door bereikbaarheid dus.

 

Dit kan u ook interesseren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button