HoofdnieuwsRegionaal

Elf lintjes uitgereikt in Kollumerland

KOLLUM – In het gemeentehuis in Kollum zijn donderdagmorgen elf mensen uit de gemeente Kollumerland c.a. Koninklijk onderscheiden. Onder hen waren drie echtparen. Allemaal hebben zij de titel Lid in de Orde van Oranje-Nassau ontvangen.

Mevrouw Emmy Kloppenburg-Dijk (72) Burum
Mevrouw Kloppenburg heeft de titel Lid in de Orde van Oranje Nassau ontvangen. Sinds 1960 is mevrouw Kloppenburg organist van de Protestantse Gemeente Burum/Mennekezijl/Warfstermolen.

Mevrouw Eeuw Fennema-Brinkman (78) De Triemen
Mevrouw Fennema is al sinds 1967 actief op kerkelijk gebied. Van 1967 was decoranda secretaris van de Hervormde Vrouwengroep Oudwoude. Sinds 1988 is mevrouw Fennema vrijwilligster bij de Unie van Vrijwilligers. Mevrouw verzorgt de bloemen in iekenhuis De Sionsberg in Dokkum en in verpleegtehuis De Waadwente. Op dit moment is mevrouw ook ‘maatje’. Sinds 1998 is mevrouw vrijwilliger bij de Hervormde Gemeente Oudwoude-Westergeest. Ze bezoekt jarigen en zieken en is wijkassistent voor gemeenteleden die in verpleegtehuizen wonen. Sinds 2007 is mevrouw president van de Hervormde Vrouwengroep De Triemen.

Eelke Anne de Boer (65)  en Doetje de Boer-Kloosterman (68) Kollumerzwaag

Eelke Anne-de Boer is sinds 1975 actief als vrijwilliger bij de Hervormde Kerk te Kollumerzwaag. De heer de Boer is hier actief als diaken en als mede-beheerder van het Hervormd verenigingsgebouw/uitvaartcentrum De Rank. Sinds 1978 is decorandus actief voor EHBO-vereniging Kollumerland, hij fungeert als EHBO-er tijdens evenementen.
Sinds 1990 is de heer de Boer vrijwilliger en bestuurslid bij Stichting Aktivo. Deze stichting organiseert sportactiviteiten voor mensen met een verstandelijke beperking. Daarnaast werkt de heer Postma als trainer/coach van zwemwedstrijden voor mensen met een verstandelijke beperking. Sinds 2005 is de heer de Boer tevens bestuurder van uitvaartvereniging De Laatste Eer te Kollumerzwaag.

Doetje de Boer-Kloosterman
Doetje de Boer-Kloosterman is sinds 1975 vrijwilligster bij de Hervormde Kerk te Kollumerzwaag. Samen met haar echtgenoot beheert ij het verenigingsgebouw/uitvaartcentrum De Rank. Hiervoor fungeerde zij als ouderling, jeugdraadslid,preeklezer en coördinator van de Actie Roemenië. Van 1998-2002 was mevrouw secretaris van dorpshuis de Trije Doarpen te Kollumerzwaag. Van 2000-2011 was decroanda voorzitter en mede-oprichter van buurtvereniging ‘D’r net foar wei’ in Kollumerzwaag.

Hendrik Dijkstra (72) en Pietje Dijkstra-Riemersma (70) Kollum

De heer Hendrik Dijkstra was van 1988 tot 2013 secretaris van vogelvereniging De Edelzangers. Sinds 1994 is de heer Dijkstra actief als zwaluwteller voor de Vogelwacht Kollum. Van 1998 tot 2005 was de heer Dijkstra actief als diaken voor de Protestantse Gemeente Kollum. Sinds 1998 is decorandus secretaris van het Rayon Oost van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers (NBVV).
Bij Plaatselijk Belang Kollum is de heer Dijkstra sinds 2002 actief als beheerder voor de volkstuinen. Hij regelt de huur van de volkstuinen en zorgt dat het volkstuinencomplex er keurig bij ligt.
Vanaf 2005 is decorandus voorzitter van de diakonie bij de Protestantse Gemeente Kollum. Daarnaast is hij sinds 2005 ook actief als decorbouwer bij het Kollumer Amateur Toneel.
Vanaf 2007 beheert decorandus samen met zijn vrouw het kerkgebouw Pro Rege in Kollum.

Pietje Dijkstra-Riemersma

Sinds 1993 is mevrouw Dijkstra actief als vrijwilliger bij Meckema State in Kollum. Mevrouw is begeleider bij de dagbesteding, bij welzijnsactiviteiten  en helpen tijdens bijzondere middagen. Van 1995 tot 2015 colllecteerde mevrouw ook voor het Diabetes Fonds.
Vanaf 2002 is decoranda organisator van de jaarlijkse collecte van het Beatrix Fonds.
Van 2001 tot 2013 organiseerde mevrouw ook de jaarlijkse collecte van de Nierstichting.
Sinds 2009 beheert mevrouw samen met haar echtgenoot kerkgebouw Pro Rege in Kollum.

Cornelis Alle Hellinga (64) Kollum
De heer Hellinga was van 1987 tot 2005 actief voor de voetbalvereniging in Kollum. In 2016/2017 was decorandus voorzitter van de jubileumcommissie vanwege het 75-jarig bestaan van de club. Sinds 2005 is de heer Hellinga actief voor ondernemersvereniging De Handel, Industrie en Middenstand (HIM) te Kollum. Vanaf 2005 is hij voorzitter van de Stichting Activiteiten Platform Kollum. Het betreft de organisatie van diverse activiteiten binnen de gemeente, zoals recordpogingen, markten, drakenbootraces en Sail Kollum. Decorandus is niet alleen voorzitter, maar zet zich ook in voor sponsorwerving, advertentieverkoop en het opbouwen van tenten en kramen e.d.

Johannes van der Heide (70) en Willemke van der Heide-Zijlstra (67)

De heer Johannes Zijlstra is sinds 1970 actief voor korfbalvereniging De Lauwers in Warfstermolen. Hij is vrijwilliger voor de club en tevens bestuurslid en wedstrijdsecretaris.

Van 1970 tot 1979 verzorgde hij trainingen, was scheidsrechter tijdens wedstrijden en haalde oud papier op voor de club. Van 2001 tot 2005 was deocrandus bestuurslid van de Oranjecommissie Munnekezijl.

Willemke van der Heide-Zijlstra
Sinds 1969 is mevrouw Zijlstra actief voor korfbalvereniging De Lauwers in Warfstermolen. Van 1969 tot 1985 was decoranda trainster bij de club en vervulde zij ook de functie van scheidsrechter. Van 1981 tot 1985 was mevrouw actief als zowel trainster als bestuurslid.
Van 1992 tot 2002 was mevrouw bestuurslid van Plaatselijk Belang. Sinds 2002 verzorgt mevrouw de administratie van de diaconie van de PKN-gemeente Burum-Munnekezijl-Warfstermolen.

Jitske Feenstra-Nijboer (66) Kollumerzwaag
Mevrouw Feenstra-Nijboer was van 1983 tot 1991 bestuurslid van de Hervormde Ds. Griffijnschool te Kollumerzwaag. In deze periode fuseerde de school met een Gereformeerde school tot de huidige school De Stapstien.
Van 1995 tot 2014 was decoranda actief voor Vrouwenvereniging NCVB Passage.
Zij vervulde in deze periode de functies van bestuurslid en secretaris. Bovendien verzorgde mevrouw de het jaarprogramma voor deze vereniging.

Sinds 1997 actief op kerkelijk gebied voor de Hervormde Kerk te Kollumerzwaag.
Zij vervulde van 1997 tot 2003 de functie van ouderling, en van 2007 tot heden.
Sinds 1997 is mevrouw ook vrijwilliger en maakt bloemstukken voor doop, belijdenis en adventszondagen. Ook heeft mevrouw nieuwe kleden voor de Avondmaalstafel gemaakt. Daarnaast is mevrouw lid van de schoonmaakploeg en lid van de werkgroep die de gezamenlijke kerkdiensten van de SOW-kerk organiseert.

IJtje Ruurdina van der Schaaf-de Boer (73) De Triemen

Mevrouw van der Schaaf is sinds 1974 als actief als vrijwilligster bij het Rode Kruis, afdeling Dokkum. Ze biedt ondersteuning aan onder andere bij het asielzoekerscentrum en helpt tijdens evenementen.
Van 1975 tot 1990 was mevrouw van der Schaaf vrijwilliger bij Stichting Dorpshuis en Ontmoetingscentrum Fokkema’s Pleats te Westergeest. Decoranda was mede verantwoordelijk voor de algehele leiding en was actief in de bediening tijdens diverse gelegenheden. Vanaf 1979 tot heden organiseert mevrouw al de collecte van de Hartstichting in De Triemen. Vanaf 1990 is mevrouw actief voor de Protestantse Gemeente te Oudwoude-Westergeest. Ze bezoekt leden, verzorgt de bloemendienst, verricht schoonmaakwerk en doet administratieve werkzaamheden.

Foto’s Jelke Jongsma

Dit kan u ook interesseren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button