HoofdnieuwsRegionaal

Enorme impuls techniekonderwijs NO-Friesland

DOKKUM/KOLLUM/BUITENPOST/DAMWALD – Het techniekonderwijs in Noordoost-Friesland krijgt de komende jaren een flinke impuls. Bij het project zijn alle middelbare scholen uit de regio betrokken en er wordt nauw samengewerkt met ROC Friese Poort, de overheden en het bedrijfsleven. ,,De arbeidsmarkt staat te springen om goed geschoold technisch personeel.”

Voor het aantrekkelijker maken van het techniekonderwijs in Noordoost-Friesland is in totaal circa 3,5 miljoen euro beschikbaar. Daarvan is het grootste gedeelte afkomstig van het ministerie van onderwijs. Via cofinanciering draagt het bedrijfsleven financieel ook een steentje bij. Daarnaast stellen de ondernemingen allerhande faciliteiten beschikbaar, waaronder stageplekken. ,,De bedrijven zijn zeer enthousiast over het project”, aldus het onderwijsveld.

De doelstelling van het project Sterk Techniekonderwijs (STO), dat op 1 januari officieel van start gaat, is helder. Kinderen moeten (weer) enthousiast worden gemaakt voor technische opleidingen. In de voorbije jaren heeft het aantal leerlingen dat kiest voor technische richtingen, te maken met een dalende lijn. Een ‘verkeerde beeldvorming’ speelt daarbij een belangrijke rol, weten de scholen. ,,Het is hightech, met computers en robotisering. Techniek biedt enorm veel mogelijkheden.”

Een boost is eveneens nodig om alle huidige technische afdelingen op de scholen overeind te kunnen houden. Door de demografische krimp zal het aantal vmbo-leerlingen in NO-Friesland flink gaan dalen. Het STO-project richt zich ook op de instroom van meer meisjes.

Het STO-project voorziet ook in een innovatie van het vmbo-onderwijs en het aantrekkelijker maken van de technische richtingen. Het beter kunnen inspelen op vragen en behoeften vanuit het bedrijfsleven kan eveneens met het project worden opgepakt. Ook gaan alle mavo’s en opleidingen vmbo-tl in de regio aan de slag met het ontwikkelen van technologie en toepassing (T&T).

In Noordoost-Friesland zijn veel bouw- en metaalbedrijven gevestigd. Zij zitten dringend verlegen om technisch personeel. In de komende jaren wordt de krapte op de arbeidsmarkt alleen maar groter, zo is de verwachting. NO-Friesland heeft de ambitie uit te groeien tot een sterke economische regio, waar ondernemerschap en innovatie een grote rol spelen.

Bij de opstelling van de plannen voor Sterk Techniekonderwijs hebben de scholen veel gehad aan de inbreng van het Kennis- en Innovatiehuis Noordoost Fryslân (KEI) in Buitenpost. ,,Het KEI vormt de schakel met het bedrijfsleven. Ze hebben veel werk voor ons gedaan.”

In het STO-project, dat vooreerst een looptijd van vier jaar heeft, is het hele onderwijsveld van NO-Friesland betrokken. Dat betekent dat de middelbare scholen De Saad, Piter Jelles, Dockinga College, Lauwers College, PRO Dokkum en Nordwin College en de basisonderwijskoepels Roobol, Arlanta en Noventa samen optrekken om techniek onder de aandacht van de kinderen te brengen. Met ROC Friese Poort in Dokkum wordt samengewerkt om een doorgaande leerlijn vmbo-mbo te creëren.

De verbindingen die binnen het onderwijsveld in NO-Friesland door het STO-project zijn ontstaan, beschouwen de scholen als zeer waardevol. ,,Elkaar niet beconcurreren, maar samenwerken. Zo kunnen we heel mooie dingen doen in het belang van de regio.”

Eigen Foto

Dit kan u ook interesseren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button