HoofdnieuwsRegionaal

FNP, VVD en PvdA in Kollumerland c.a. verleggen “Grenzen met elan”.

KOLLUM – Tijdens de Begrotingsraad van donderdag 3 november hebben de FNP, VVD en PvdA in de gemeente Kollumerland c.a. diverse amendementen en moties ingediend, om de voorzieningen naar een hoger peil te brengen.

De dorpshuizen zijn het hart van de dorpen. Diverse besturen hebben plannen voor verbouwing en het vergroten van de duurzaamheid, waardoor de leefbaarheid zal toenemen. In een motie van FNP, VVD en PvdA wordt gevraagd aan het college hiervoor middelen uit te trekken, waardoor diverse plannen kunnen worden uitgevoerd. Het college gaat hiermee aan de slag.

Tevens adviseren wij dat de besturen van de dorpshuizen een ANBI status aanvragen en het college te laten onderzoeken of het mogelijk is de dorpshuizen vrij te stellen van OZB.

Binnen onze gemeente willen wij graag een kunstgrasveld voor de voetbalverenigingen realiseren. Wij vragen het college hier een PM post voor in te stellen. Natuurlijk moet een kunstgrasveld 100% veilig zijn. Het college kan nu samen met de voetbalverenigingen in onze gemeente aan de slag, wat de mogelijkheden zijn.

De zorg verdient de nodige aandacht. Wij zien graag dat het college  een kwaliteitsonderzoek/enquête organiseert onder alle zorgaanbieders in onze regio. Ieder jaar wordt er al een onderzoek gedaan onder cliënten, maar de mening van de zorgaanbieders is zeer belangrijk want zij zijn de professionals op het gebied van zorg.

In het verleden zijn er leningen verstrekt aan Stichting Zorgpartners Friesland. Wij vragen door de problemen bij andere zorginstellingen, ieder jaar de financiële gegevens van deze Stichting te controleren op liquiditeit, solvabiliteit en rentabiliteit, om het risicoprofiel in te schatten.

Voor onze regio is een ontsluiting van groot belang. Ook hier vragen FNP, VVD en PvdA aandacht voor en het college op te roepen in overleg te gaan met de Provincie Fryslân over het eventueel realiseren van de Oost-tangent.

Alle amendementen en moties van de FNP, VVD en PvdA zijn aangenomen en het college en de ambtenaren kunnen samen met de diverse partijen om de tafel. “Grenzen verleggen met elan”.

 

Namens FNP, VVD en PvdA Kollumerland c.a.

Sjoerd Keizer

Fractievoorzitter PvdA Kollumerland c.a.

 

Dit kan u ook interesseren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button