HoofdnieuwsRegionaal

Fryslân moet inzetten op innovatie in visserijsector

FRYSLÂN – De Provincie Fryslân moet zich actief inzetten voor het verduurzamen van de visserijsector. De ChristenUnie wil dat de Provincie daarbij ook nadrukkelijk nieuwe vormen van visserij onderzoekt. Voorbeeld zijn zeeboerderijen waarmee in Zeeland en Noord-Holland wordt geëxperimenteerd.

Viskotters liggen meer en meer vast aan de kade. Vanwege overbevissing en slechte economische omstandigheden is de visvangst nauwelijks rendabel te maken. In het IJsselmeer dreigt een hele vloot aan de ketting te gaan om de visstand weer wat op te peil te brengen. De ChristenUnie vindt dat jammer. “We moeten inzetten op verduurzaming willen we de visserij behouden voor Fryslân. Onderzoeksinstituten als NIOZ en CEMI zien mogelijkheden voor grootschalige algenteelt of zeegrasteelt op zee. Als Provincie kunnen we daar op inzetten. We hebben fondsen voor het ontwikkelen van  economische niches in de markt. Een zeeboerderij zou daar goed in passen”, vindt Anja Haga, fractievoorzitter van de Statenfractie van de ChristenUnie . Alleen zeeboerderijen zullen de visserij in Fryslân niet van de ondergang redden. Daarom pleit de ChristenUnie voor goed visserijbeleid. “De sector zit in heel zwaar weer en veel kotters liggen werkeloos aan de kant. Landelijk pleit de ChristenUnie voor compensatie van IJsselmeervissers die de komende twee jaar brodeloos dreigen te worden door een algeheel vangstverbod. In Fryslân willen we dat de Provincie serieus werk maakt van visserijbeleid. Daarbij staat verduurzaming van de sector en het benutten van (nieuwe) kansen voorop”.

Aanstaande woensdag dient de ChristenUnie tijdens de vergadering van Provinciale Staten een motie in om verduurzaming en innovatie van de visserij te bevorderen. Verder brengt de CU een amendement in waarin GS wordt opgedragen het Friese visserijbeleid verder uit te werken.

 

 

Dit kan u ook interesseren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button