Buiten regioHoofdnieuwsRegionaal

Gemeenten misdragen zich bij behandeling WOZ bezwaarschriften 2013

GRONINGEN – Veel gemeenten hebben moeite om zich aan de spelregels te houden als het gaat om door professionele rechtshulpverleners ingediende bezwaarschriften WOZ. Een goede behandeling van het bezwaarschrift wordt ondergeschikt gemaakt aan het streven om de kosten van de bezwaarschriften te minimaliseren.

In de afgelopen jaren maken steeds meer burgers bezwaar tegen de vaststelling van de WOZ-waarde. Veel mensen zijn van mening dat de gemeente de waarde van hun huis veel te hoog inschat en onvoldoende rekening houdt met de scherpe waardedaling in de afgelopen jaren. Daarbij maken de burgers steeds meer gebruik van professionele rechtshulpverleners. Begrijpelijk, want deze koppelen juridische kennis aan deskundigheid op de lokale onroerend goed markt. Kennis en deskundigheid die de burger vaak ontbeert en daarom zien gemeenten liever dat burgers zelf slecht onderbouwde bezwaarschriften indienen.

Om kosten te besparen zetten gemeenten in op allerlei juridische spitsvondigheden vertelt Frits Bolt, directeur van WOZme.nl te Groningen. Zo worden hoorzittingen overgeslagen, taxatiekosten geweigerd, proceskosten niet vergoed en beleidsregels gepubliceerd om maar geen vergoedingen te hoeven geven. Allemaal zaken die bovendien de definitieve afdoening van het bezwaarschrift van burgers ernstig vertragen.

WOZme.nl legt deze onnodig opgeworpen vergoedingsdrempels consequent voor aan de rechter. Die maakt dan ter zitting of in een uitspraak korte metten met het standpunt van de gemeente. Voorbeelden daarvan zijn de gemeente Achtkarspelen, Groningen en Leeuwarden. De spitsvondigheden die bij de rechter geen standhouden kosten de gemeente echter veel, erg veel geld.

Dit jaar pakt de gemeente het anders aan. Onder het mom van serviceverlening zet de gemeente de professionele rechtshulpverleners onder druk om binnen vier weken een compleet dossier in te sturen. Dat wil zeggen een dossier met een goed onderbouwd juridisch en taxatie technisch verhaal. Iets dat niet goed mogelijk is, aangezien door WOZme.nl enkele duizenden belastingplichtigen geholpen moeten worden. Daarnaast benadert de gemeente de burger die met behulp van WOZme.nl bezwaar heeft gemaakt rechtstreeks. Dat daarbij door de gemeente voorbij wordt gegaan aan allerlei fatsoensnormen, deert de gemeente kennelijk niet. Zo geven gemeenten de bezwaar makende burger tijdens een onaangekondigd huisbezoek, soms zelfs met twee man sterk, of telefonisch in overweging om het bezwaar maar in te trekken en de zaak rechtstreeks met de gemeente af te doen. Ook dit jaar heeft het er alle schijn van dat de kostenbesparing voor de gemeente zwaarder weegt dan een correcte behandeling van het bezwaar. Iets wat te denken mag geven.

De ‘nieuwe’ handelwijze staat overigens in schril contrast met de afhandeling van de bezwaarschriften uit 2012. Deze werden vrijwel door iedere gemeente pas in november vorig jaar met een uitloop tot februari 2013 afgedaan. Naar verwachting zal dat dit jaar niet anders zijn, ondanks de ‘nieuwe’ maar bovendien onfatsoenlijke aanpak. En dan stel je je toch de vraag wie is daar nu mee geholpen? Wellicht wordt het tijd dat gemeenten het achterhaalde waarderingssysteem aanpassen in plaats van burgers traineren bij het succesvol indienen van een WOZ-bezwaar?

Dit kan u ook interesseren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button