HoofdnieuwsRegionaal

Healthy Ageing in Noordoost Fryslân op de kaart gezet

NOORDOOST FRYSLAN – Studenten, ambtenaren, professionals en docenten hebben woensdagmiddag 22 oktober met elkaar gesproken over Healthy Ageing in Noordoost Fryslân. De bijeenkomst werd georganiseerd door de Kenniswerkplaats Noordoost Fryslân. Aanleiding voor dit symposium was de presentatie van een onderzoek naar Healthy Ageing in Noordoost Fryslân door studenten van Wageningen UR, in opdracht van de kopgroep ANNO Europa.

 

Healthy Ageing in Noordoost Fryslân

Healthy Ageing gaat over gezond en actief ouder worden. Gezond ouder worden duurt een leven lang en wordt beïnvloed door levensstijl, voedingspatronen en omgevingsfactoren. Healthy Ageing is een belangrijk thema in een regio die te maken heeft met vergrijzing, ontgroening (afname van het aantal jongeren) en krimp. Deze verschijnselen hebben een belangrijke invloed op een aantal facetten, zoals het afnemen van de beroepsbevolking, de afname van lokale voorzieningen, een verlaging van het opleidingsniveau, het toenemen van het aantal chronische zieken en het ervaren van eenzaamheid. Hoe zorgen we ervoor dat de inwoners van Noordoost Fryslân niet alleen ouder worden, maar die extra jaren ook meer in gezondheid leven? De studenten bevelen onder andere aan om in Noordoost Fryslân meer gebruik te maken van de inzet van gepensioneerden. Een mooi voorbeeld van een project waarbij onder andere gepensioneerden zich inzetten, is Burenhulpdienst. Hierbij helpen vrijwilligers hun dorpsgenoten bij klusjes zoals licht huishoudelijk werk, vervoer van en naar de huisarts of het ziekenhuis maar ook een praatje maken met eenzame buurtgenoten. Door de Burenhulpdienst wordt de leefbaarheid van het dorp verbeterd en de eenzaamheid minder. Meer informatie over het symposium en het onderzoek van de studenten is te vinden op www.kenniswerkplaatsnoordoostfryslan.nl.

 

Kansrijk thema

Het afgelopen voorjaar zijn er verschillende masterclasses georganiseerd door de kopgroep ANNO Europa. In deze masterclasses is door de regio gesproken over thema’s die leven in Noordoost Fryslân, en zijn een start voor het bundelen van krachten om onder andere (co)financiering te verkrijgen vanuit Europa. Eén van de thema’s die als kansrijk is benoemd, is Healthy Ageing. Andere kansrijke thema´s zijn Bodem, Water en Biobased Economy.

De kopgroep ANNO Europa bestaat uit vertegenwoordigers van de gemeenten uit het Netwerk Noordoost, de Kenniswerkplaats Noordoost Fryslân en de Agenda Netwerk Noordoost (ANNO).

 

 

 

Dit kan u ook interesseren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button