HoofdnieuwsRegionaal

Help Keunstkrite een dode Twijzeler dichter tot leven te brengen!

TWIJZEL – In 2014 is het 100 jaar geleden dat de Friese boer en dichter Jan Ritskes Kloosterman overleed.
Hij is vooral bekend geworden als vader van Simke Kloosterman (1879-1938), de Friese schrijfster van de eerste Friestalige roman “de Hoara’s fan Hastings”. Jan Ritskes leefde als boer met de seizoenen; hij haalde zijn poëtische inspiratie veelal uit de natuur. De Keunstkrite heeft voor elk van de vier seizoenen een project uitgewerkt.

Eén van die projecten is het uitgeven van een bloemlezing van zijn werk. Eppie Dam bewerkte een selectie van zijn beste werk en vertaalde tevens een aantal gedichten naar het Nederlands. De bundel wordt geïllustreerd met 10 pentekeningen van Lienke Boot.

Waarom moet deze bundel er komen?

Jan Ritskes Kloosterman was een vriend en tijdgenoot van Pieter Jelles Troelstra. Troelstra had als principe dat poëzie persoonlijk moest zijn. Met deze opvatting is Troelstra in de literatuurgeschiedenis een overgangsfiguur die een meer moderne manier van schrijven aankondigt. Die persoonlijke uiting is onder andere ook te vinden in de natuurlyriek en de religieuze verzen van Jan Ritskes Kloosterman. Hij wijst hiermee vooruit naar het werk van de dichters uit het tweede tijdperk van de Nieuwfriese letterkunde, dat van de twintigste eeuw, waarin het persoonlijke element uiteindelijk de overhand zal krijgen boven dienstbaarheid aan volk, moraal of geloof.

Crowdfunding

Keunstkrite is een Stichting zonder winstoogmerk en heeft voor het realiseren van deze bundel een beroep gedaan op een aantal fondsen. Daarnaast probeert zij op unieke manier een deel van de kosten te financieren door crowdfunding: op www.voordekunst.nlwordt in ruil voor een tegenprestatie een bijdrage aan de productiekosten van de bundel gevraagd. Doneren kan al vanaf € 10,-.

Meer weten over dit bijzondere project? Kijk op www.keunstkrite.nl

Dit kan u ook interesseren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button