Buiten regioHoofdnieuwsRegionaal

Herindelingsadvies en gemeentenaam Noardeast-Fryslân vastgesteld door raden DFK

DOKKUM- De gemeenteraden van Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a. hebben in hun raadsvergadering op donderdag 30 maart de verkozen naam Noardeast-Fryslân vastgesteld en vervolgens het herindelingsadvies. Het vaststellen van het herindelingsadvies is de tweede formele stap in de wettelijke procedure (Arhi) om te komen tot een herindeling per  januari 2019.

Herindelingsadvies

Het herindelingsadvies volgt op het herindelingsontwerp dat is vastgesteld op 24 november 2016. Met het herindelingsontwerp werd een principebesluit genomen om te herindelen. Het herindelingsontwerp heeft 8 weken ter inzage gelegen. Belanghebbenden hebben de mogelijkheid gehad om een zienswijze in te dienen. Er zijn vijf zienswijzen ingediend. De ingediende zienswijzen hebben niet geleid tot aanpassingen in het herindelingsontwerp. Met de toevoeging in het advies van de door de drie gemeenteraden vastgestelde naam voor de nieuwe gemeente, Noardeast-Fryslân, is het herindelingsadvies hetzelfde als het herindelingsontwerp.

Het vervolg

Het herindelingsadvies wordt vóór 1 mei 2017 aangeboden aan het College van Gedeputeerde Staten (GS). Het College van GS voorzien vervolgens het advies van een zienswijze waarna de stukken worden voorgelegd aan de minister van Binnenlandse Zaken. Het college van GS geeft haar zienswijze op het advies en stuurt die zienswijze samen het herindelingsadvies voor 1 juli naar de minister van Binnenlandse Zaken. De minister maakt een wetsontwerp en legt die in het najaar 2017 voor aan de Raad van State. Na advisering door de Raad van State gaat het wetsvoorstel via de Ministerraad naar de Tweede Kamer en vervolgens naar de Eerste Kamer. De verwachting is dat de Eerste Kamer in het voorjaar 2018 besluit en kan per 1 januari 2019 worden heringedeeld. De voorbereidingen binnen de drie gemeenten gaan vanaf nu gewoon door.

 

 

Dit kan u ook interesseren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button