HoofdnieuwsRegionaal

IMF-subsidie voor 16 projecten in Noordoost-Friesland

BUITENPOST – Via het Iepen Mienskipsfûns (IMF) verstrekt de provincie Fryslân subsidie aan 16 initiatieven in de regio Noordoost-Friesland. In de tweede openstellingsperiode gaat er ruim 290.252 euro naar leefbaarheids-projecten vanuit de mienskip.

Wâldpykpaad Buitenpost

Het Wâldpykpaad is een route voor de echte Wâldpiken die buiten de paden willen wandelen. Bezoekers kunnen wandelen over de schouwpaden van het Egyptebos. Met dit project wil Stichting MeM jonge gezinnen, kinderen en bezoekers op unieke wijze betrekken bij de (woon)omgeving.

Via een wandelroute met opdrachten leren zij over de cultuur en het unieke coulisselandschap van de Noardlike Fryske Wâlden, waaronder elzensingels, pingo’s, etc. Hierbij staat het Wâldpyk-gevoel centraal. Met de subsidie wordt o.a. een routekaart, educatiemateriaal en een digitale audiotour ontwikkeld.

De totale projectkosten bedragen 7.045 euro. Vanuit het IMF wordt 2.818 euro subsidie bijgedragen. 

Iepen Mienskipsfûns

In de derde openstelling kunt u weer subsidie aanvragen, de aanvraagperiode loopt van 6 september tot en met 30 september 2021. Voorwaarde is dat het project bijdraagt aan het verbeteren van de leefbaarheid. Kijk voor meer informatie en inspirerende projecten op www.streekwurk.frl/imf.

Projecten 2e subsidieronde Iepen Mienskipsfûns 2021 Noordoost Fryslân die een positief advies ontvingen

InitiatiefAanvragerInvesteringBijdrage
Kollektief Sinnedak Eastermar

Door de realisatie van een zonnepaneleninstallatie kan er circa 69.000 kWh aan duurzame energie worden opgewekt voor de deelnemende inwoners en bedrijven van Eastemar. De opbrengsten hiervan zullen terugvloeien naar de gemeenschap.

Doarpskoöperaasje Enerzjyk Eastermar U.A.€ 111.030€ 7.753
Fyts- en Kuierroute Ald Feanwalden

De Stichting Freonen fan de Skierstins wil de rijke cultuurhistorie van het dorp Feanwâlden (weer) zichtbaar maken. Langs een fyts- en kuierroute worden bij waardevolle historische huizen en gebouwen fotoborden geplaatst, waarop (oude) foto’s met korte teksten met historische gegevens staan. Start en finish: De Skierstins (cultureel historisch centrum).

Stichting Freonen fan de Skierstins€ 4.785€ 1.910
Herinrichting speeltuin de Wiel Paesens-Moddergat

De speeltuin in Paesens-Moddergat is verouderd. Door herinrichting en vernieuwing wil vereniging Dorpsbelang Paesens-Moddergat van de speeltuin weer een mooie plek maken, waar kinderen veilig kunnen spelen en waar men elkaar kan ontmoeten. De keuze van een aantal nieuwe toestellen en invulling van het terrein is in samenwerking met de gemeente Noardeast-Fryslân, Dorpsbelang, de ouders en kinderen van Paesens-Moddergat bepaald.

Vereniging voor Dorpsbelang Paesens-Moddergat€ 40.133€ 6.950
Levend Erfgoed Friesland

Stichting Platform Friese Rassen en Gewassen wil een ”Dag van het Fries levend erfgoed” organiseren in Buitenpost, om een breed publiek te informeren over de activiteiten van de deelnemende organisaties. Organisaties die zich richten op het behoud en de toepassing van de Friese en met Fryslân verwante dier-, fruitrassen en landbouw- en houtige gewassen. Tijdens dit evenement willen ze het publiek kennis laten maken met de zeldzaam geworden oorspronkelijke Friese en met Fryslân verwante rassen en gewassen.

Stichting Platform Friese Rassen en Gewassen€ 9.361€ 3.061
Monnikenwerk Noordoost Fryslân

Monnikenwerk Noordoost Fryslân wil gedurende de zomermaanden kerk en kunst laten ervaren in combinatie van een fietsroute. In vier kerken in Noordoost Fryslân (Oostrum, Jouswier, Aalsum en Dokkum) wordt een werkplek gecreëerd, waar vier kunstenaars 6 woensdagen in stilte werken aan verstilde kunst. Aan het einde van de dag zijn bezoekers welkom om het kunstproces te ervaren en in gesprek te gaan met de kunstenaar.

Stichting Monnikenwerk€ 6.340€ 626
Kunst & Cultuur 3 daagse

Stichting Keunstkrite Twizel wil onder het thema verstilling een kunst en cultuur 3-daagse organiseren. Voor kunstpromotie, verbinding en beleving waarbij innovatie en alternatieve manieren van kunstbeleving (via gebruik van internet en audiovisuele middelen) een belangrijke rol spelen. Onderdelen die aan bod komen zijn o.a. het Jan Ritskes Poëzie-event, een kunstzinnige cultuurroute door Achtkarspelen en een fotowedstrijd.

Stichting Keunstkrite Twizel€ 12.150€ 5.000
Speeltuinvereniging It Rûntsje

Speeltuinvereniging It Rûntsje wil op de plek van de voormalige speeltuin in de Westereen een volwaardige kleinschalige speeltuin creëren. Een ontmoetingsplaats om onderling contact en verbinding tussen de wijkbewoners te bevorderen. En een plek die door de ruimte voor een partytent multi-inzetbaar is voor (spontane) initiatieven van buurtbewoners en vereniging voor gezamenlijke activiteiten. De kinderen van de wijk hebben veel bijgedragen aan ideeën voor het ontwerp en begroting.

 

Speeltuinvereniging It Rûntsje€ 37.511€ 10.000
Upgraden fietscrosslocatie

Fietscrossclub de Heideclub in Noardburgum wil de kwaliteit van de enigszins verouderde fietscrossbaan verbeteren. Door o.a. een nieuw starthek en een verhoogde startheuvel/ gewijzigde baan mogen ze weer grotere evenementen organiseren. Hierdoor voldoen ze weer aan de eisen van de Nederlands Fietscross Federatie. Deze voorgenomen activiteiten worden veelal in eigen beheer uitgevoerd door de vele vrijwilligers.

F.C.C. Heideclub€ 57.754€10.000
Realisatie kaats- en speelmuur

Door de realisatie van een kaats- en speelmuur wordt het aanbod en de verbinding van de sport- en speelactiviteiten op het sportveld te Morra-Lioessens vergroot. Naast gewoon kaatsten kan ook muurkaatsen worden gespeeld. Door de veelzijdige toepassing van de muur en open toegankelijkheid ervan kan hij gebruikt worden door jong en oud. Naast muurkaatsen kan de muur ook gebruikt worden om tegen aan te voetballen of te tennissen.

Kaatsvereniging Warber Bliuwe€65.000€25.000
Sportpoort De Oude Meer te Dokkum

Het realiseren van een omnikunstgrasveld met faciliteiten voor KV De Granaet, Hockey Club Dokkum, diverse scholen en andere betrokkenen. Het omnikunstgrasveld heeft een hogere en constante kwaliteit en kan intensiever gebruikt worden. Daarnaast wordt er geïnvesteerd in veldinrichting/opstal en verlichting. Bij de complete aanleg van het kunstgrasveld is rekening gehouden met duurzaamheid, ecologie en toekomstbestendigheid.

Stichting beheer “De Oude Meer”€ 316.425€34.483
Herinrichting MFA Moetsje

Het buitenterrein van het MFA te Westereen wordt samen met en voor het dorp heringericht en moet zorgen voor samenhang tussen het MFA en de rest van het dorp en functioneren als een dorpsplein. Een plaats om samen te komen, te spelen, bewegen en sporten maar ook om tot rust te komen en te ontmoeten. Er wordt een eenheid gecreëerd met veel aandacht voor groen en zitplekken, maar ook met voldoende aandacht voor sport en bewegen.

Stichting De Brede School De Westereen€ 202.750€ 35.000
Aanleg ecologisch verantwoorde tuinen

Mensen worden uit hun sociaal isolement gehaald door het opknappen en vergroenen van de tuinen van hun woning. In 20 probleemsituaties worden de de voor- en achtertuin van bewoners die dat graag willen, opgeknapt en vergroend door vrijwilligers. De vergroening wordt duurzaam en goed onderhoudbaar uitgevoerd. Dit gebeurt onder deskundige begeleiding van een oud-docent van Van Hall Larenstein en studenten van het Norwin College.

Stichting Present De Wâlden€ 53.300€ 17.972
Verduurzaming Dorpshuis Wâlterswâld

Dorpshuis De Nije Warf in Wâlterswâld wordt duurzaam en milieuvriendelijk gemaakt, om kosten te besparen en de huurprijzen op een acceptabel niveau te houden voor de gebruikers. Het dak wordt geïsoleerd, er worden zonnepanelen aangeschaft en gelegd, de keuken wordt gasvrij gemaakt en de kleinere ruimtes van het dorpshuis worden in het vervolg verwarmd door middel van infraroodverwarming.

Stichting Dorpshuis De Nije Warf€ 103.137

 

€ 35.000

 

Speeltuin aan de Buorfinne Easternijtsjerk

De speeltuin aan de Buorfinne in Easternijtsjerk wordt vernieuwd en geschikt gemaakt voor (mindervalide) kinderen van 0 tot en met 12 jaar. Daarnaast wordt een picknickbank en een parkbank geplaatst om een ontmoetingsplek voor bewoners te creëren. Het terrein wordt gedraineerd en opnieuw ingezaaid, beplant en gestraat. Daarna worden de nieuwe speeltoestellen geplaatst en het huidige klimrek en kleine glijbaan wordt hergebruikt.

Vereniging voor dorpsbelang Easternijtsjerk€ 51.000€ 20.400
Yn beweging nei de takomst Easternijtsjerk

De verbouw van de beweegzaal moet zorgen voor een multifunctionele ontmoetings- en toekomstgerichte ruimte ten behoeve van de versterking van de leefbaarheid van Oosternijkerk en de regio. De sport- en gymnastiekruimte wordt bijna verdubbeld waardoor de mogelijkheden voor sport, spel en bewegen groter worden. De kleedruimtes worden vernieuwd, het podium verdwijnt en maakt plaats voor het ‘vlakke vloer theater’. Er wordt ruimte gecreëerd voor een verrijdbare bar en er wordt een verrijdbare tribune aangekocht. De ruimte kan in de toekomst gebruikt worden voor sport, maar ook voor feesten en culturele activiteiten. Daarnaast worden er op de eerste verdieping kantoorruimtes gesitueerd voor onder andere Buurtzorg en het dorpshuis zelf. Tenslotte wordt op deze verdieping een balustrade gemaakt zodat er van bovenaf gekeken kan worden naar de sportieve activiteiten.

Stichting Dorpshuis De Terp€ 1.055.000€75.000

 

Dit kan u ook interesseren

Back to top button