HoofdnieuwsRegionaal

Interactieve bijeenkomst Mienskipssin-Neighbor Power

BUITENPOST – Woensdag 20 november vond op het gemeentehuis in Buitenpost de interactieve bijeenkomst Mienskipssin – Neighbor Power plaats, georganiseerd door de gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel. Burgers, beroepskrachten en bestuurders gingen met elkaar en met Jim Diers, de grondlegger van het begrip “Big Society” en Nico de Boer, onderzoeker naar de burgerkracht in de wijk, in discussie over de rol van de burger binnen het sociaal domein.

Wat vinden jongeren nu van die eigen kracht van burgers?

Jim Diers bracht eerst een bezoek aan jongeren van de Havo-top van Singelland/Liudger Burgum. Met Jim Diers gingen ze in gesprek over de toekomstige rol van de jongeren in Nederland. Wat kunnen ze zelf doen en hoe ziet Jim dat? Via RTV Kanaal 30 werd dit met behulp van studenten van het Friesland College live uitgezonden op tv.

Jongeren spraken vooral over de rol van de overheid, de vele regels, de weinig banen en vroegen Jim hoe dat in Amerika opgepakt werd. Jim is van mening dat je het vooral moet doen. Laat je niet tegen houden door regels en wetten, maar wees brutaal en goede iniatieven moet je “gewoon doen”. Jim heeft prachtige voorbeelden over groentetuinen in de stad voor de voedselbank. Speeltuinen, dorpshuizen etc. zonder overheidshulp. Samen kun je meer!

Ondertussen was Nico de Boer in de raadzaal in Buitenpost met aanwezigen in gesprek over de veranderende rol van de overheid en burgers. Waarom moeten we anders denken en doen? Niet alleen omdat er geen geld meer is, maar ook omdat we samen meer kunnen.

Conclusie van de middag

Investeer in de jongeren. Zij zijn de toekomst. Wil je van een zorgstaat naar een participatiestaat? Dat betekent een cultuurverandering en dat doe je niet zomaar. Hier gaan jaren overheen. Grijp deze uitdaging en durf zelf initiatieven te nemen.

Nico de Boer en Jim Diers

Nico de Boer is onderzoeker en beleidschrijver. Hij helpt instellingen en overheden aan te sluiten op burgerkracht. De Amerikaan Jim Diers is al ruim 30 jaar actief op het gebied van opbouwwerk, burgerparticipatie en neighbor power. Begonnen als opbouwwerker in Seattle ontwikkelde hij de methodiek om inwoners van Seattle weer te interesseren voor hun eigen woon- en leefomgeving vanuit het gemeenschapsdenken en ‘neighbor power’.

Momenteel adviseert hij o.a. de Britse premier Cameron bij het vormgeven van de Big Society en geeft hij onderwijs over opbouwwerk, gemeenschapsontwikkeling en zelfsturing. Hij is een groot voorstander van het uitgangspunt dat inwoners de leefbaarheid van een dorp of wijk zelf in handen hebben.

Foto’s Binne Louw Katsma

Dit kan u ook interesseren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button