Regionaal

Jelle Boerema start Communityweek !mpulse Kollum

KOLLUM – Op maandag 19 december 2016, ’s morgens om half negen, geeft wethouder Jelle Boerema in de raadszaal van het gemeentehuis in Kollum het startschot voor de Communityweek van !mpulse Kollum, school van OSG Piter Jelles.

De week van 19 tot en met 22 december 2016 staat op deze school in het teken van de circulaire economie. Bij circulaire economie wordt geprobeerd om producten en grondstoffen zoveel mogelijk te hergebruiken. Zodoende vernietig je geen waardevolle grondstoffen.

De communityweek wordt in samenwerking met de gemeente Kollumerland c.a. en de Antea groep uit Heerenveen georganiseerd. Gedurende de week worden verschillende acties gehouden. De opbrengsten hiervan komen ten goede aan de Voedselbank.

De ‘startactie’ verricht wethouder Boerema op 19 december door het geven van een gastles over de afvalinzameling in de gemeente.

Circulaire economie

Grondstoffen worden steeds schaarser. Verbranding van (rest)afval en gebruik van fossiele brandstoffen hebben grote invloed op het klimaat. Door grondstoffen her te gebruiken en afval te voorkomen kunnen deze twee grote problemen voor de toekomst mogelijk worden opgelost.

Bij circulaire economie gaat het daarom niet alleen om hergebruik en kringlopen, maar ook om meer gebruik van plantaardige grondstoffen en hernieuwbare energiebronnen. Als we lokale kringlopen tot stand kunnen brengen, kan dit vervolgens leiden tot meer arbeidsplaatsen in de regio en toename van de leefkwaliteit van de inwoners in het gebied.

Communityweek

In de laatste week voor de kerstvakantie houdt !mpulse Kollum een zogenaamde Communityweek. Door in de praktijk te oefenen, krijgen de leerlingen bepaalde kennis aangeleerd. Ze leren vaardigheden en een juiste houding om zelf een actieve rol te kunnen spelen in de eigen leefomgeving en in de samenleving. Zo maken ze in de praktijk kennis met begrippen als duurzame ontwikkeling, conflicthantering, sociale verantwoordelijkheid, gelijkwaardigheid en het omgaan met maatschappelijke diversiteit.

In de Communityweek wordt er tevens geleerd om samen te werken, te organiseren, te overleggen, te plannen en contacten te leggen met mensen buiten de school. Iedere groep werkt samen met een (externe) begeleider aan een creatieve, zinvolle en serieuze opdracht.

 Kerstmarkt en Kerstgala

Het eindproduct van de Communityweek is een kerstmarkt bij Meckama State te Kollum op donderdag 22 december van 10.00 tot 12.00 uur. Voor de leerlingen is er op die avond nog een kerstgala in het Piter Jellescollege. Bij beide evenementen worden de leerlingen uitgedaagd zoveel mogelijk te voldoen aan de uitgangspunten van een circulaire economie.

Dit kan u ook interesseren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button