HoofdnieuwsRegionaal

Kick off publiekscampagne ‘Durf te vragen!’

DAMWÂLD – Op donderdag 23 januari hebben de portefeuillehouders van de gemeenten Ameland, Dongeradeel, Dantumadiel, Ferwerderadiel, Kollumerland c.a. en Schiermonnikoog het startsein gegeven voor de regionale publiekscampagne ‘Durf te vragen!’. Alle Nederlandse gemeenten staan voor de opgave om een nieuw sociaal domein te vormen nu het Rijk gemeenten verantwoordelijk maakt voor taken op het gebied van jeugd, werk en zorg.

 

Wie durft te vragen, staat sterker
Onder het motto ‘Durf te vragen!’ willen de zes gemeenten uit Noordoost Fryslân hun inwoners voorbereiden op dat nieuwe sociale domein. Wie durft te vragen, staat sterker in een samenleving waarin een groot beroep gedaan wordt op de zelfredzaamheid van burgers. Niet iedereen vraagt even makkelijk om hulp en dat is ook lang niet altijd eenvoudig. Toch zijn er veel mensen die het moeilijk hebben. Zeker nu de overheid steeds minder geld heeft voor ondersteuning. Veel mensen willen best helpen als ze worden gevraagd, dat is uit onderzoek wel gebleken. Wethouder Paul Maasbommel verwoordt het initiatief namens de betrokken gemeenten als volgt: “Het vragen om hulp biedt kansen en de angst voor negatieve reacties blijkt in de praktijk vaak ongegrond. Een eerste stap is om mensen hiervan bewust te maken.” Dat besef moet groeien bij de inwoners in de regio en de gemeente heeft als taak daarover voor te lichten.  Als ondersteuning uit de eigen omgeving niet voldoende is, moeten mensen natuurlijk contact opnemen met de gemeente. Medewerkers gaan dan het gesprek aan om te kijken welke ondersteuningsvraag er ligt en hoe die opgelost kan worden.

 

Sytske gaat huis-aan-huis

Vanaf week 5 wordt huis-aan-huis een ansichtkaart verspreid om de campagne onder de aandacht van de inwoners te brengen. Via de ansichtkaart doet ‘Sytske’, die symbool staat voor de campagne, een beroep op de inwoners van Noordoost Fryslân. Zij is even niet zo goed ter been en durft de inwoners van Noordoost Fryslân te vragen een keer boodschappen voor haar mee te nemen. Verder vinden inwoners de campagnebeelden terug op plekken als supermarkten, bibliotheken en buurthuizen. Er is een interactieve Facebookpagina: facebook.com/noordoostzorgt.

Eigen foto

Dit kan u ook interesseren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button