Regionaal

Komst AZC Dokkum loopt vertraging op

DOKKUM – De komst van het asielzoekerscentrum in Dokkum loopt opnieuw vertraging op. De opening van de opvang in het voorjaar van 2017 is niet meer reëel, heeft het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) de gemeente Dongeradeel laten weten. Dit heeft onder andere te maken met langere landelijke aanbestedingsprocedures. Het is niet duidelijk hoeveel uitstel dit gaat veroorzaken. De gemeente heeft het COA gevraagd om duidelijkheid hierover.

Vanwege de grote vluchtelingenstroom wil Dongeradeel ook haar steentje bijdragen als het gaat om de opvang van mensen in nood. Daarom heeft de gemeenteraad in november 2015 ingestemd met de komst van het tijdelijk centrum voor 600 mensen voor vijf jaar met een mogelijke verlenging tot tien jaar. Destijds was de verwachting dat het azc in de zomer van 2016 de deuren zou kunnen openen in het Tolhuispark. Later is dit door het COA bijgesteld naar het voorjaar van 2017.

Actieve rol
Ondertussen is Dongeradeel druk bezig geweest met een onderzoek om zelf een actieve rol te spelen in het ontwikkel- en aanbestedingstraject van het centrum. Dit zou kunnen leiden tot een veel voordeliger aanbesteding, een aanmerkelijke kwaliteitsverbetering van de bebouwing en tot grotere kansen voor lokale bedrijven om mee te doen aan de aanbesteding van de bouw. Ook is er een klankbordgroep opgericht met daarin omwonenden, vertegenwoordigers van verenigingen en maatschappelijke organisaties. De gemeente heeft tot nu toe veel energie gestoken in de voorbereiding van een Dongeradeelse businesscase voor de realisatie van het azc. Dit heeft inmiddels geresulteerd in een conceptplattegrond voor het azc met een ontwerp voor de terreininrichting en de functionele verdeling. Dit is tot stand gekomen met de inzet van een architect en welstandsorganisatie Hûs en Hiem. Het COA heeft dit voorjaar aangegeven ingenomen te zijn met het resultaat en het te accepteren als basis voor haar plannen.

Juridisch niet mogelijk
Uit een overleg met het COA blijkt nu dat de actieve rol van de gemeente niet langer een optie is. In tegenstelling tot eerdere signalen van het COA blijkt het juridisch niet mogelijk te zijn. De onvermijdelijke en teleurstellende conclusie van het college van B en W is dat bij het realiseren van de locatie er maar één rolverdeling mogelijk is: de gemeente verhuurt als eigenaar de grond en het COA huurt de locatie en treedt op als ontwikkelaar. Afgesproken is dat het COA verder gaat met het opzetten van een businesscase voor het azc. Dongeradeel probeert nu duidelijkheid van het COA te krijgen over hoeveel vertraging de planning oploopt.

Dit kan u ook interesseren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button