Buiten regioHoofdnieuwsRegionaal

Lokale belastingdruk omlaag in Kollumerland c.a.

KOLLUM – Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Kollumerland c.a. kan een sluitende Programmabegroting 2016 aanbieden aan de gemeenteraad. Dit ondanks een uitbreiding van het gemeentelijk takenpakket en tegelijkertijd de afnemende middelen voor het sociaal domein.

Het college vindt het belangrijk om het voorzieningenniveau op een zo goed mogelijk peil te houden. Daarnaast is het zaak om uitvoering te geven aan een behoedzaam en financieel verantwoord investeringsprogramma. Een ander belangrijk uitgangspunt van het college is een lagere lokale lastendruk voor de inwoners. Door zeer kritisch naar de bestaande ambities, beleidskaders en taakuitvoering te kijken, is het college daarin geslaagd.

Het tarief van de onroerende zaakbelasting voor huiseigenaren stijgt met 5% en voor niet-woningen (bedrijfspanden) met 2,04% De afvalstoffenheffingen en de reinigingsrechten daarentegen dalen sterk met respectievelijk 15% en 10%. Hierdoor dalen de totale gemeentelijke lasten voor nagenoeg alle burgers en bedrijven.

Wethouder financiën Jelle Boerema is tevreden. “Met de sluitende begroting en een daling van de lokale lasten voor onze  inwoners, voert het college een duurzaam financieel beleid. Dit is wat we ons in het coalitieakkoord ten doel hebben gesteld”, aldus Boerema.

Een behoedzaam investeringsprogramma wil niet zeggen dat er niet geïnvesteerd wordt. Het college stelt voor om in deze begroting te investeren in de kwaliteit van de openbare ruimte, onderwijshuisvesting en uitvoering van beleid voor de meest kwetsbaren.

Het college ziet het als een uitdaging om de gemeente de komende jaren financieel, economisch en sociaal gezond te houden. Om dit te realiseren wordt vastgehouden aan het uitgangspunt, dat de samenwerking met de inwoners, het bedrijfsleven, de maatschappelijke organisaties en partners in de regio, voorop staat.

Het jaar 2016 wordt een belangrijk jaar voor Kollumerland c.a. en haar buurgemeenten. In dit jaar wordt de ambtelijke fusie met Dantumadiel, Dongeradeel en Ferwerderadiel vormgegeven in de Gemeenschappelijke Regeling DDFK-gemeenten. De samenwerking heeft tot doel om te komen tot kwaliteitsverbetering, de kwetsbaarheid te verminderen en de kostenbeheersing te verhogen.

Op 29 oktober 2015 wordt de programmabegroting 2016 en de meerjarenraming 2017-2019 behandeld tijdens een commissievergadering. Vervolgens behandelt de gemeenteraad de begroting in de raadsvergadering op donderdag 5 november 2015. Deze zogenaamde Begrotingsraad begint om 13.00 uur. Beide vergaderingen zijn openbaar en vinden plaats in de raadzaal in het gemeentehuis van Kollumerland c.a.

De begroting is in te zien via de gemeentelijke website (onder gemeente – raadsinformatie – begrotingsvergadering 5 november 2015) of via de (gratis) app politiek portaal.

 

 

Dit kan u ook interesseren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button