HoofdnieuwsRegionaal

Meeste cliënten tevreden over dienstverlening Wmo en Jeugdhulp

KOLLUM – Afgelopen jaar hebben de gemeenten Noardeast-Fryslân en Dantumadiel een  cliëntervaringsonderzoek laten uitvoeren in het kader van de jeugdwet en Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 (Wmo 2015). De betreffende jongeren, ouders en cliënten zijn gevraagd om een vragenlijst in te vullen. Uit de resultaten blijkt dat het overgrote deel van de respondenten positief is over de geleverde zorg en de ondersteuning die gemeentelijk is aangevraagd.

Resultaten Jeugdhulp in 2018
In totaal vulden 56 van de 481 jongeren de enquête in. De gemeenten scoren goed in de kwaliteit van dienstverlening. 68% van de jeugd uit Noardeast-Fryslân voelt zich beter door de hulp, bij Dantumadiel de helft. Ook 119 ouders droegen bij aan het onderzoek. Zij zijn over het algemeen ook tevreden over het contact met de gemeente, maar zouden bij de aanvraag sneller geholpen willen worden.

Resultaten Wmo in 2018

De uitkomsten van het ervaringsonderzoek Wmo in  2018 zijn voor beide gemeenten vergelijkbaar. De 635 ondervraagde cliënten zijn erg tevreden over de kwaliteit van de zorg die men ontvangt. De ondersteuning past bij hun hulpvraag. Het contact met de gemeente vinden ze ruim voldoende. Relatief weinig respondenten zijn op de hoogte van het bestaan van een onafhankelijke cliëntondersteuner. Deze persoon kan cliënten op weg helpen bij het vinden van de juiste zorg en ondersteuning.

Lage respons
De onderzoeken zijn uitgevoerd door Zorgbelang Fryslân en ZorgFocuZ. De respons voor zowel het Wmo-onderzoek als het Jeugdhulponderzoek is aan de lage kant.  De gemeente en de onderzoekers gaan daarom met elkaar in gesprek over de onderzoeksmethode.

Verbeteren beleid en uitvoering

Sinds de invoering van de Wmo 2015 en de Jeugdhulp zijn gemeenten verplicht om jaarlijks een onderzoek uit te voeren naar de ervaringen van de cliënten. De uitkomsten daarvan worden gebruikt voor het verbeteren van het beleid en de uitvoering ervan. Zo zouden de werkprocessen verbeterd en efficiënter kunnen en de wachttijden in het gebiedsteam korter.

Dit kan u ook interesseren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button