Buiten regioHoofdnieuwsRegionaal

Nieuwe teamchefs bij politie in Noord-Nederland benoemd

NOORD-NEDERLAND –  Met ingang van 1 december zijn bij de Eenheid Noord-Nederland twaalf nieuwe teamchefs benoemd, acht mannen en vier vrouwen. Zij gaan de nieuwe (basis)teams binnen de districten en diensten leiden, die op 1 januari 2015 daadwerkelijk van start gaan. Daarnaast zijn er acht sectorhoofden benoemd, die de districten en diensten gaan leiden. In september werden al 33 leidinggevenden bij de politie in Noord-Nederland benoemd.

Nieuwe teamchefs bij politie in Noord-Nederland benoemd

Politiechef Oscar Dros van de Eenheid Noord-Nederland is blij met de benoemingen, die ook de instemming van de betreffende burgemeester en de officier van justitie kregen. ‘Hiermee zet de politie een belangrijke volgende stap in de vorming van één landelijk korps. De nieuwe chefs gaan zich minder dan voorheen bezighouden met beheerstaken. Daardoor krijgen ze meer ruimte om te sturen op het operationele politiewerk en de dienstverlening aan burgers. Het vakmanschap van politiemensen staat hierin centraal. Bij de selectie van de nieuwe chefs is daarom nadrukkelijk gekeken naar hun leiderschapskwaliteiten, hun vermogen om mensen met elkaar te verbinden en hun bereidheid om vakmanschap van politiemensen ruimte te geven.’

Op dit moment zijn er nog zes vacatures voor leidinggevenden bij de politie in Noord-Nederland.

Nieuwe teamchefs

Functie

Organisatieonderdeel

Theo Visser

Teamchef Basisteam Sneek

District Fryslân

Pieter Hoekstra

Teamchef Basisteam Oost-Fryslân

District Fryslân

Naomi Hoekstra

Teamchef Basisteam Leeuwarden

District Fryslân

Jos Bruining

Teamchef Basisteam Ommelanden-Oost

District Groningen

Klaas Dunnink

Teamchef Basisteam Zuidwest-Drenthe

District Drenthe

Bas de Bock

Teamchef Afdeling Vreemdelingenpolitie

Dienst Regionale Recherche

Monique van der Geest

Teamchef Afdeling Specialistische ondersteuning (Forensische Opsporing)

Dienst Regionale Recherche

Marco van Bourgonje

Teamchef Afdeling Specialistische ondersteuning (Digitale en Financiële opsporing, Observatieteam)

Dienst Regionale Recherche

Yvonne Bekhuis

Teamchef C, Afdeling Thematische opsporing (Jeugd en Zeden)

Dienst Regionale Recherche

Eric Zantingh

Teamchef C, Afdeling Thematische opsporing (Milieu en Financieel-economische criminaliteit)

Dienst Regionale Recherche,

Siert Evers

Teamchef C, afdeling Infrastructuur

Dienst Regionale Operationele Samenwerking

Loes Thissen

Teamchef C, Afdeling Analyse & Onderzoek

Dienst Regionale Informatieorganisatie

Nieuwe sectorhoofden

Organisatieonderdeel

Monique Pennings

District Groningen

Cor de Lange

District Drenthe

Sylvia te Wierik

District Fryslân

Hugo van Klaveren

Dienst Regionale Recherche

Piet Dol

Dienst Regionale Operationele Samenwerking

Gerhard van Hoeven

Dienst Regionaal Operationeel Centrum

Frank Smilda

Dienste Regionale Informatieorganisatie

Ellen Rooijers

Staf

Dit kan u ook interesseren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button