HoofdnieuwsRegionaal

Noardlike Fryske Wâlden positief over weidevogelpopulatie

BURGUM – De vereniging Noardlike Fryske Wâlden kijkt met een goed gevoel naar het komende weidevogelseizoen. Na enkele jaren van een afnemende weidevogelpopulatie, zijn de resultaten in de laatste twee jaren positief te noemen. De neergang in het aantal weidevogels is mede dankzij de inzet van de beheerders tot stilstand gekomen. De koepel van agrarische natuurverenigingen in Noordoost-Fryslân hoopt dat de aangesloten leden straks weer intekenen voor het weidevogelbeheer voor de komende jaren, om de goede resultaten vervolg te geven.

Uit de meetgegevens van de Noardlike Fryske Wâlden (NFW) blijkt dat stand van de kievit en scholekster de laatste jaren redelijk stabiel is. Met name de grutto en tureluur zijn in aantal toegenomen. Dat is een opmerkelijk positieve ontwikkeling omdat deze weidevogelsoorten kritisch zijn op hun leefomgeving. Deze trend beperkt zich tot de oppervlakte die deel uitmaakt van de weidevogelmozaïeken van NFW, die deels bestaan uit plasdras, kruidenrijk gras en waarvoor uitgesteld maaien geldt. De NFW concludeert dat het huidige beleid van het weidevogelbeheer effect heeft. De behaalde resultaten zijn te danken aan alle boeren die meedoen aan weidevogelbeheer en de inzet van de mozaïekregisseurs en vogelwachten. De NFW maakt zich er sterk voor dat de leden de komende jaren goede weidevogelbeheerpakketten kunnen afsluiten met een reële vergoeding voor opbrengstderving.

Dit kan u ook interesseren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button