Buiten regioHoofdnieuwsRegionaal

Noardlike Fryske Wâlden toont gezonde bodem in Kollumerzwaag

KOLLUMERZWAAG – Hoe ziet een gezonde bodem eruit? De vereniging Noardlike Fryske Wâlden (NFW) toont dit tijdens de ‘Bodem Beleefdagen’ op 12 en 13 juni in Kollumerzwaag. Een goede bodemkwaliteit is een belangrijk uitgangspunt om goed te kunnen boeren. Volgens de vereniging onderschatten sommige boeren het belang ervan. Daarom investeert de NFW in kennisverspreiding.

2015 is uitgeroepen tot het jaar van de bodem. De aanleiding voor Mulder Agro uit Kollumerzwaag om een tweedaagse te organiseren onder het motto ‘De boer wordt de dokter van de toekomst!’ Het bedrijf roept boeren op te gaan werken aan een gezonde bodem en het kweken van gezonde producten. Tijdens de Bodem Beleefdagen (vrijdags voor agrariërs en zaterdags voor inwoners van de regio) wordt iedereen op de hoogte gebracht over hoe de bodemvruchtbaarheid kan worden verbeterd. De vereniging NFW is een van de deelnemers aan de workshops op 12 juni.

De NFW laat de bezoekers profielkuilen graven in een nabijgelegen weiland. Zo kunnen ze zien of de bodem goed is en of er aanleiding is voor verbetering. Hierbij valt te denken aan minder scheuren van grasland, mest van goede kwaliteit gebruiken, bemesting optimaliseren, bodemleven stimuleren, in orde brengen van de ontwatering en de zuurgraad (pH-waarde) verbeteren. Projectleider en bodemdeskundige Everhard van Essen van de NFW zal geïnteresseerden onder andere wijzen op de wormengangen, bodemverdichting, structuur en beworteling. “De bodem is de basis van elk bedrijf. Voor melkveehouders is de bodem van belang om er ruwvoer van goede kwaliteit af te halen. De bodem is een bron van biodiversiteit en hangt ook samen met de voedselkwaliteit”, aldus Van Essen.

De NFW-projectleider hoopt dat boeren na bezoek aan de ‘bodem beleefdagen’ op hun eigen bedrijf ook een kuil gaan graven om de bodem te beoordelen. “Ze moeten zich bewust zijn van de kwaliteit van de bodem en het belang ervan voor de bedrijfsvoering. Want die wordt nogal eens onderschat.”

Aan de hand van grondmonsters kan de kwaliteit van de bodem worden bepaald.

 

 

Dit kan u ook interesseren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button