Buiten regioHoofdnieuwsRegionaal

Noordoost Fryslân initieert landelijke anticipeerregiobijeenkomst demografische ontwikkelingen

BURGUM – Op initiatief van Netwerk Noordoost, het samenwerkingsverband van de zes Noordoost Friese gemeenten en de provincie Fryslân, en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) ontmoeten de gemeentelijke bestuurders van de landelijke anticipeerregio’s elkaar op 25 april a.s. in Zeist. Doel is elkaar bestuurlijk te leren kennen en afspraken te maken om gezamenlijk gesprekspartner in politiek Den Haag te zijn als het gaat om de problematiek in anticipeerregio’s. Minister S.A. Blok van BZK geeft zijn reactie op de boodschappen die de regio’s hem op 25 april meegeven.

 Kwaliteit van leven

Een aantal gebieden in Nederland heeft te maken met de gevolgen van demografische ontwikkelingen en soms zelfs krimp. De bevolkingsopbouw verandert en jonge mensen en gezinnen trekken weg. De mensen die er blijven, worden ouder. Voorzieningen zoals winkels, sportclubs en scholen zijn steeds moeilijker in stand te houden en er komen meer leegstaande of niet-verkochte huizen.  Dit leidt er toe dat de leefbaarheid in die gebieden in de knel komt.

Vanuit de Agenda Netwerk Noordoost werkt de regio samen met de provincie aan concrete projecten die een bijdrage leveren aan een gezonde sociaal-economische toekomst voor Noordoost Fryslân. Doel is kwaliteit van leven te bewaken. In 2030 is het goed wonen in de regio, zijn er voldoende banen en is de omgeving op orde.

Krimp- en anticipeerregio’s

In Nederland zijn drie krimpregio’s benoemd: Eemsdelta/Oost-Groningen, Parkstad Limburg en Zeeuws Vlaanderen. Daarnaast zijn er  16 zogenaamde anticipeerregio’s die door het Rijk zijn benoemd: Midden-Limburg, Noord-Limburg, Achterhoek, Oost-Drenthe, Twente, West-Brabant, Goeree-Overflakkee, Voorne-Putten, de Hoeksche Waard, Kop van Noord-Holland, Krimpenerwaard, Alblasserwaard-Vijfheerenlanden, Rijnstreek, Schouwen-Duivenland en Noordwest- en Noordoost Fryslân. Dit zijn gebieden waarin demografische ontwikkelingen, in de vorm van ontgroening, vergrijzing en een mogelijk afname van de bevolking  binnen afzienbare tijd verwacht worden. Het is nu tijd om daarop te anticiperen.

Het is noodzakelijk dat de anticipeerregio’s in hun beleid rekening houden met de toekomstige demografische ontwikkelingen. De bijeenkomst op 25 april met bestuurders staat vooral in het teken van kennis delen en gezamenlijk afspraken te maken hoe bestuurlijk richting Den Haag en Europa geacteerd wordt.

Dit kan u ook interesseren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button