HoofdnieuwsRegionaal

Noordoost Fryslân krijgt nieuwe organisatie voor marketing en gastheerschap

BURGUM – Noordoost Fryslân krijgt een nieuwe organisatie voor marketing en gastheerschap. Een organisatie die vooral door ondernemers wordt aangestuurd en de verschillende initiatieven rondom marketing en gastheerschap in Noordoost Fryslân bij elkaar brengt. Vanaf januari 2014 worden de eerste stappen gezet om deze nieuwe organisatie te realiseren. De nieuwe organisatie sluit aan bij de nieuwe provinciale marketingorganisatie.

 Zeggenschap in handen van ondernemers

De nieuwe organisatie wordt een stevig collectief, van onderop georganiseerd, waarbij actieve ondernemers worden gehoord en zeggenschap in handen is van een voorhoede van ondernemers. Er komen twee samenwerkingsstructuren die continu met elkaar in contact staan: één voor ‘toerisme en recreatie’ en later één voor ‘wonen en werken’. Deze samenwerkingsstructuren worden gevormd door bestaande groepen en netwerken van ondernemers, die allemaal een lid leveren. De samenwerkingsstructuren bewaken de grote lijnen voor marketing en gastheerschap. De verbinding en uitvoering wordt verzorgd door een eigentijdse coördinator, aanjager en doener: een SPiN in het web.

De nieuwe organisatie sluit aan bij de nieuwe provinciale marketingorganisatie. Zo doet de regio mee aan de provinciale marketingcampagnes. De SPiN vormt daarbij de verbindende schakel tussen provinciebrede marketing en de ondernemers in de regio.

 2014, beginnen met de nieuwe organisatie

De nieuwe organisatie is niet vandaag of morgen al gerealiseerd. In 2014 gaat de regio aan de slag en wordt in fasen de nieuwe organisatie gerealiseerd. Zo wordt een platform van toeristische ondernemers begin 2014 aangesteld. Dan wordt ook een toeristische SPiN aangesteld die zich toe gaat leggen op het verbinden, coördineren en uitvoeren van de marketing en het gastheerschap. Voor de samenwerkingsstructuur wonen en werken zal een voorhoede van Dwaande ambassadeurs en andere ondernemersnetwerken samen met de gemeenten marketingactiviteiten gaan opzetten. Het campagneteam van Dwaande blijft in 2014 nog uitvoering geven aan de dwaandecampagne, waarbij de huidige campagnestrategie aan wordt gehouden. Zo zorgt de regio voor een goede overgang naar de nieuwe organisatie. Noordoost Fryslân blijft dus ook in 2014 zichtbaar en via Dwaande blijft er voldoende toeristische informatie en promotiemateriaal beschikbaar.

Achtergrond

De samenwerking met Toerist Info Fryslân in Tytsjerksteradiel loopt per 1 januari 2014 af. De Lauwerslandgemeenten besloten eind 2012 de samenwerking met VVV Lauwersland per 1 januari 2014 te beëindigen. Al langere tijd was er bij diverse ondernemers en bij de overheid behoefte aan meer afstemming en een betere samenwerking op het gebied van marketing en gastheerschap. Niet meer werken vanuit meerdere organisaties, maar één organisatie voor marketing en gastheerschap met veel zeggenschap voor de ondernemers over de koers en de uit te voeren activiteiten. Vanuit de Agenda Netwerk Noordoost* is in 2013 aan onafhankelijke deskundigen gevraagd een advies voor de nieuwe organisatie op te stellen. Hanneke Schmeink en Theo de Bruin hebben van mei tot en met november in verschillende rondes met belanghebbenden gesproken over een haalbare organisatievorm in Noordoost Fryslân. Dit heeft geleid tot een model voor een organisatie, waarmee de gemeenten op 17 december hebben ingestemd.

 

Dit kan u ook interesseren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button