HoofdnieuwsRegionaal

Noordoost Fryslân wordt krimpregio

DEN HAAG – De kogel is door de kerk: Noordoost Fryslân krijgt formeel de status krimpregio. Vanmiddag stemde een meerderheid van de Tweede Kamer in met de motie van de Kamerleden Albert de Vries (PvdA) en Hayke Veldman (VVD) om Noordoost Fryslân aan te wijzen als krimpregio.

Steun van het Rijk

Noordoost Fryslân was al anticipeerregio krimp. Zonder de gemeente Tytsjerksteradiel heeft de regio op termijn echter een huishoudensdaling van bijna 5,5 %. Reden om de krimpstatus aan te vragen om de uitdagingen in en voor de regio op te kunnen pakken.

De nieuwe status van krimpregio betekent dat de regio mag rekenen op sterkere ondersteuning van het Rijk in de vorm van menskracht, middelen en instrumenten om de gevolgen van de demografische ontwikkelingen goed en tijdig op te pakken. Het gaat dan bijvoorbeeld om opgaven op het gebied van zorg (o.a. rondom ziekenhuis De Sionsberg in Dokkum), voorzieningen, onderwijs en woningbouw. Toewijzing van de krimpstatus voor Noordoost Fryslân is van essentieel belang voor de zorgpartners, het onderwijs en de woningcorporaties. Het geeft extra mogelijkheden om met elkaar te zorgen dat de kwaliteit en het ondernemersklimaat van de regio geborgd blijft.

Stevige lobby

De discussie omtrent de positie van Noordoost Fryslan als krimpregio is het gevolg van een stevige lobby van de regio. Ook is Noordoost Fryslân initiatiefnemer van een overleg van alle landelijke anticipeerregio’s en het ministerie van BZK. Minister Blok is daarnaast een aantal keren op werkbezoek geweest in de regio om zelf de consequenties en de aanpak van initiatieven rondom demografische ontwikkelingen in het gebied te zien.

Dit kan u ook interesseren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button