HoofdnieuwsRegionaal

Noordoost Fryslân en zorgaanbieders gezamenlijk op weg naar een transformatie

BURDAARD – Het Multifunctioneel Centrum Het Spectrum te Burdaard vormde vrijdagochtend 27 september het decor voor een conferentie over de decentralisaties in het sociale domein, meer dan 50 zorgaanbieders waren hierbij aanwezig. De conferentie werd georganiseerd door de zes samenwerkende gemeenten in Noordoost Fryslân: Ameland, Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel, Kollumerland c.a. en Schiermonnikoog.

Alle Nederlandse gemeenten staan voor de opgave om een nieuw sociaal domein te vormen nu het Rijk gemeenten verantwoordelijk maakt voor taken op het gebied van jeugd, werk en zorg. De genoemde gemeenten werken hierin samen.

De conferentie was bedoeld voor zorgaanbieders die momenteel werkzaam zijn in de gemeenten in Noordoost Fryslân. Wethouder Jaap Hijma van Ferwerderadiel benadrukte dat er een gezamenlijke opgave ligt voor de gemeenten en de zorgaanbieders: “Samen staan we voor een enorme cultuuromslag; van zorgen vóór naar zorgen dát. We hebben de inbreng van zorgaanbieders nodig bij het maken van keuzes voor de toekomst. Gemeenten moeten meer gaan doen met minder budget. Dat vraagt maatschappelijk ondernemerschap van jullie.”

De zorgaanbieders kregen van projectleider Raymond Goelabdien uitleg over de visie die inmiddels is opgesteld door de betrokken gemeenten. Alles draait om ‘krêft troch ferbining’: kracht door verbinding. Daarbij staan vier principes centraal, te weten:

  1. mensen doen mee op basis van wat zij kunnen;
  2. dienstverlening in de buurt;
  3. een huishouden, een plan, een regisseur;
  4. gebiedsgerichte sturing.

Met deze principes willen de gemeenten zorgen voor passende ondersteuning dicht bij de burger georganiseerd, zonder bureaucratie en binnen de nieuwe financiële kaders.

De aanwezigen waren positief over de manier waarop de betreffende gemeenten de decentralisaties gaan oppakken. Daarbij kwamen zij met vele aanbevelingen aansluitend bij hun huidige praktijk. De bijdragen zoals geleverd tijdens de conferentie worden betrokken bij de definitieve keuzes die de zes gemeenteraden moeten maken.

Eigen Foto

Dit kan u ook interesseren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button