HoofdnieuwsRegionaal

Onderhoudswerkzaamheden groen in gemeente Kollumerland

KOLLUM – De komende periode, voor het broedseizoen, vindt op verscheidene locaties in de gemeente snoei- of kap werkzaamheden plaats. Het meeste kap- en snoeiwerk wordt uitgevoerd in bosplantsoenen. Bosplantsoenen zijn beplantingsvakken met inheemse bomen en struiken zoals wilg, es, els, vlier en Gelderse roos. Het bosplantsoen wordt eens in de circa 8 tot 10 jaar gekapt. Dit kapwerk wordt verricht in het kader van onderhoud. De afgezaagde stronken lopen weer uit en zo ontstaat weer een verjongde beplanting.

Naast het snoeien in het kader van onderhoud is het helaas soms ook noodzakelijk om bomen te kappen. De gemeente Kollumerland c.a. heeft veel last van boomziekten. Met name essentaksterfte zorgt voor een grote uitval in de boombeplantingen. Het beleid is erop gericht om de bomen zolang mogelijk te behouden. Veel essen zijn als wegbeplanting geplant waardoor de verkeersveiligheid in gevaar komt als de bomen een slechte vitaliteit krijgen. De bomen worden dan verwijderd. Dit zal op verscheidene plaatsen in de gemeente gebeuren.

Naast de essentaksterfte is het soms ook noodzakelijk om bomen te verwijderen. Dit omdat zij door andere aantastingen als bijvoorbeeld zwam, wortelschade en dergelijke een slechte vitaliteit hebben.

De komende periode worden in ieder geval de onderstaande werkzaamheden uitgevoerd;

  • Meartedijkje te Kollum. In deze kleine houtopstand bevinden zich heel veel zieke essen. Deze moeten worden verwijderd. Omdat de beplanting zich er niet voor leent om enkel de zieke bomen er tussen weg te zagen, zal het geheel worden gekapt. De beplanting kan weer uitlopen en er worden nieuwe bomen herplant.
  • Wearderbuorsterwei te Westergeest. Kap van circa 65 populieren. De populieren zijn in een slechte conditie. Er worden circa 150 iepen herplant.
  • Simmerwei te Oudwoude. Er worden circa 25 essen gekapt. De essen zijn ziek en vormen een gevaar voor de verkeersveiligheid.
  • Kollumer Oudzijl. Vogelbosjes langs de Lauwersmeerweg. In verband met de verkeersveiligheid wordt een aantal wilgen langs de weg gekapt. De bomen blijven voor de verdere natuurontwikkeling in het gebied liggen.
  • Rijdstraat te Kollum. Kap van 20 eiken in verband met slechte vitaliteit. Er worden nieuwe bomen herplant.

Dit kan u ook interesseren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button