OndernemendRegionaal

Onderzoek naar ontwikkeling Prinslocatie Dokkum

DOKKUM – De gemeente Dongeradeel is in gesprek met Loft Ruimtelijke Ontwikkeling BV om de Prinslocatie in Dokkum te ontwikkelen tot een aantrekkelijk bedrijventerrein.  De locatie van voormalige metaalfabriek Prins midden in de stad ligt er voor een deel desolaat en verwaarloosd bij. Loft, de nieuwe eigenaar van het terrein met panden, wil het gebied graag herstructureren en tegelijk de bedrijvigheid er stimuleren. Momenteel werken gemeente en eigenaar samen aan een ontwikkelingsschets die begin 2017 gepresenteerd wordt en onderzoeken ze de haalbaarheid van de herstructurering.

Op de Prinslocatie staan veel leegstaande panden. Een paar gebouwen hebben een nieuwe bestemming gekregen door verkoop en verhuur. Op een deel van het terrein is sprake van bodemverontreiniging door zink, overigens zonder direct gevaar voor de volksgezondheid. “Wy ha ús ferantwurdlikheid foar de romtlike omjouwing”, zegt wethouder Albert van der Ploeg. “Dêrom sitte wy ek oan tafel mei de eigner en dogge wy mei oan it ûndersyk.” Het onderzoek is erop gericht dat het terrein van zo’n negen hectare met een integrale aanpak een passende invulling kan krijgen, rekening houdend met de directe omgeving en waar mogelijk behoud van het industrieel erfgoed.

Provinsje Fryslân

Voor de gemeente is ruimtelijke kwaliteit op de centrale plek in de stad van belang. Zo pleit Dongeradeel voor een aantrekkelijker beeld vanaf de Dokkumer Ie en is er de wens het gebied toegankelijker te maken en meer te betrekken bij de (binnen)stad. Verder wil Dongeradeel in verband met de verkeersveiligheid een goede ontsluiting van de Prinslocatie op de Rondweg-West, waarop ook de tegenoverliggende woonwijk kan aansluiten. Van der Ploeg: “Wy freagje de provinsje Fryslân ek om stipe foar de hiele ûntwikkeling fan it gebiet.”

Ontwikkelingsschets

Wybe Jelsma verzorgt samen met zijn compagnon Klaas Lourens namens Loft Ruimtelijke Ontwikkeling BV de exploitatie van de gebouwen en de grond. Volgens Jelsma liggen er veel kansen voor (startende) bedrijven op de locatie om er te huren of te kopen. Via een zogenaamde Nije Pleatsmethode, waarbij alle direct betrokken partijen om tafel gaan, wordt er op dit moment getekend en gerekend aan een goede ontwikkelingsschets op hoofdlijnen voor herstructurering met een gezonde exploitatieopzet. Begin 2017 willen de partijen de eerste schetsen presenteren aan de omgeving. Ondertussen staat de bedrijvigheid op het terrein niet stil. Er zijn al verschillende huurders in de panden. Volgens Jelsma zal de naam Prins niet verdwijnen uit Dokkum. “Het hoofdgebouw krijgt de naam De Prins Fabriek. Die naam doet recht aan de historie.”

 

Dit kan u ook interesseren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button