Buiten regioHoofdnieuwsRegionaal

Onderzoek naar voorzieningen in Noordoost Fryslân

BURGUM – De samenwerkende gemeenten in Noordoost Fryslân en de provincie doen onderzoek naar voorzieningen in de regio en vragen inwoners om mee te denken.

De komende jaren verandert de bevolkingssamenstelling van Noordoost Fryslân: minder inwoners, minder jongeren en meer ouderen. Dat heeft gevolgen voor scholen en sportvoorzieningen. Maar het betekent ook dat er meer zorg nodig is en dat die zorg anders georganiseerd moet worden. Woningen kunnen worden aangepast om er langer zelfstandig te blijven wonen. En moeten we iets doen met scholen als het aantal leerlingen (te) klein wordt? Allemaal vragen waar de samenwerkende gemeenten in Noordoost Fryslân én de provincie de mening van inwoners over willen horen.

Bevolkingskrimp en scenario’s voor de toekomst

De afgelopen maanden zijn scholen voor voortgezet onderwijs, scholen voor basisonderwijs, zorginstellingen, woningcorporaties, sportverenigingen, etc. uitgenodigd om mee te denken over de gevolgen van deze ontwikkelingen. Het is belangrijk om te weten hoe zij denken over de bevolkingskrimp en wat zij zien als mogelijke oplossingen. Minstens zo belangrijk is het om te weten wat de inwoners zelf vinden. Want het gaat om hun woon- en leefomgeving. Daarom is een enquête gemaakt met vragen over de thema’s basisonderwijs, voortgezet onderwijs, sport, zorg & welzijn en wonen.

Enquête

Deze enquête is te vinden op https://www.dwaande.nl/actueel/nieuws en staat tot en met 24 december a.s. online. De vragenlijst bestaat uit 25 vragen over de thema’s basisonderwijs, voortgezet onderwijs, sport, zorg & welzijn en wonen.

Drie scenario’s

De uitkomsten van de bijeenkomsten én van de enquêtes worden gebruikt om drie scenario’s uit te werken (met ideeën) voor de spreiding van voorzieningen in de toekomst. Deze scenario’s worden in februari 2015 weer besproken in bijeenkomsten voor gemeenteraden en inwoners.

 

Dit kan u ook interesseren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button