HoofdnieuwsRegionaal

Prestatieafspraken voor 2017 ondertekend

KOLLUM/DOKKUM – De colleges van de gemeenten Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a. (DDFK-gemeenten), de woningcorporaties Thús Wonen en Wonen Noordwest Friesland en de Huurdersvereniging De Bewonersraad hebben op 5 december de prestatieafspraken voor het jaar 2017 ondertekend.

Het is de eerste keer dat prestatieafspraken zijn gemaakt volgens de richtlijnen uit de nieuwe Woningwet. De huurdersvereniging De Bewonersraad is voor het eerst bij het maken van de afspraken als gelijkwaardige partij aangesloten.

In 2016 is een gezamenlijke DDFK-Woonvisie in de gemeenteraden vastgesteld. In het belang van de volkshuisvestelijke opgave zijn de vier gemeenten al geruime tijd in overleg met de twee betrokken woningcorporaties en de huurdersvereniging over het (sociale) woningbouwbeleid in Noordoost-Fryslân. Er komen namelijk veel ontwikkelingen op de regio af zoals bevolkingsafname, vergrijzing, veranderingen in de zorg, decentralisatie van overheidstaken. Een belangrijke doelstelling is ervoor te zorgen dat er voldoende sociale huurwoningen beschikbaar zijn voor woningzoekenden met een laag inkomen.

Onderwerpen

In juli 2016 zijn in de Raamovereenkomst 2016 – 2020 de basisafspraken tussen genoemde partijen voor de lange termijn vastgelegd. Nu zijn in de prestatieafspraken de concrete activiteiten beschreven op onderwerpen als betaalbaarheid, beschikbaarheid, kwaliteit en verduurzaming, wonen en zorg, leefbaarheid en omgeving. De prestatieafspraken maken duidelijk inzichtelijk welke inzet de individuele partijen op de genoemde onderwerpen leveren.

Woningcorporaties

Kerntaak van de woningcorporaties is om te zorgen dat mensen tot een inkomen van €39.874 bruto per jaar (prijspeil 2016) goed en betaalbaar kunnen wonen. Inzet wordt gepleegd op de kwaliteit van de sociale huurwoningen (verbouw en nieuwbouw) en een passende toewijzing van sociale huurwoningen aan de doelgroep.

 

Eigen Foto

Dit kan u ook interesseren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button