HoofdnieuwsRegionaal

Project Gans & Bord draagt bij aan oplossing ganzenproblematiek

FRYSLAN – Maandag is een uniek project van start gegaan  om de noodzakelijke regulering van de ganzenstand ook financieel en culinair aantrekkelijker te maken. Onder de projectnaam Gans & Bord werken Friese  jagers samen met diverse organisaties uit de voedselindustrie om geschoten wilde ganzen te verwerken tot smakelijke vleesproducten. De initiatiefnemers worden daarbij ondersteund door Provincie Fryslân die op zoek is naar een duurzamer oplossing voor het beperken van de door ganzen veroorzaakte overlast en schade.

De initiatiefnemers van Gans & Bord kwamen een jaar geleden bij elkaar omdat ze het betreurden dat zo weinig van de afgeschoten ganzen daadwerkelijk geconsumeerd werden. De initiatiefnemers zijn partijen uit de voedselverwerkende keten die gewend zijn om van vlees diverse mooie consumentenproducten te maken. Zij hebben vervolgens de samenwerking gezocht met Koninklijke Jagersvereniging Friesland en Provincie Fryslân om te zoeken naar een duurzame oplossing voor het ganzenprobleem in de provincie Friesland. De bijdrage van de Provincie Fryslân om tot een duurzame keten te komen voor vlees van ganzen is bijna twee ton.

De enorme ganzenpopulatie is al jaren een groot probleem in Friesland en kost de boer en de provincie (en daarmee indirect de burger) ook veel geld. De meest duurzame oplossing is de geschoten ganzen zoveel mogelijk aan te bieden voor consumptie. De gans heeft een uitgesproken wildsmaak, wat door sommigen op prijs wordt gesteld. Door de verwerking ervan in diverse afgeleide vleesproducten ontstaan diverse aantrekkelijke en smaakvolle producten en kunnen andere groepen bediend worden.

Wiebe Zijlstra,  Voorzitter Koninklijke Jagersvereniging Friesland: “De provincie probeert met een groot aantal beheermaatregelen en financiële middelen de ganzenproblematiek binnen aanvaardbare perken te houden. Eén van die beheermaatregelen is het schieten van ganzen door jagers om de populaties tot een gewenst niveau terug te brengen en om de gans terug te dringen naar de aangewezen foerageergebieden. Dit zijn plaatsen waar de boeren naast vergoeding van de schade ook een beheervergoeding ontvangen voor de opvang van de ganzen.  Jaarlijks worden hierdoor vele ganzen geschoten. Het vlees ervan is uitstekend te eten, mits de gehele verwerkings- en distributieketen goed georganiseerd is.”

Vanaf nu wordt in een drietal Wildbeheereenheden (WBE’s) de mogelijkheid geboden om de geschoten ganzen vanuit het veld binnen een afstand van niet meer dan 10 km naar een koeling te brengen, waarbij de jager een Fair Trade prijs krijgt voor iedere afgeleverde gans. Hiermee wordt de verwerkende keten een natuurlijke basisgrondstof geleverd voor de verwerking tot Wild Fries Ganzenvlees.

Else Giesen van Kokreateur, een van de initiatiefnemers: “Wat is er nu mooier dan het ‘oogsten uit de natuur’ van dieren waarvan we zeker weten dat ze genoeg buitenruimte hebben, natuurlijk gedrag vertonen en geen stress hebben.  Natuurlijk moeten we de consument daarbij wel goed informeren, duidelijk maken dat het afschot noodzakelijk is en dat schieten niet erger is dan  slachten. Daarnaast is het een uitdaging  om gans weer om het menu te krijgen.
Met Kokreateur hebben we al eerder zo’n uitdaging opgelost toen we de leghennen waarvan de afkomst herkenbaar op de verpakking staat zodanig wisten te verwerken zodat het nu op weer op het menu staat. Het verhaal en de afkomst van deze ganzen is goed en het product is goed. Er is geen enkele reden waarom de consument ook niet enthousiast zal worden over dit mooie wild.”

Dit kan u ook interesseren

3 reacties

  1. Wij lusten graag gans nu heb ik dit gelezen en hou ik mij aanbevolen voor een paar ganzen maar ik woon in Dokkum waar kan ik die ganzen weg halen als u mij een afhaal locatie geeft dan ga ik daar heen, dat dit project gestart is en de gazen een bestemming krijgen is een goed idee,

    Hoogachtend J.Dekema

  2. Ook wij lusten graag gans. Ben al even aan het zoeken op internet waar ik dat kan kopen, maar kan alleen maar de sligro en één slager vinden, beide in Leeuwarden.
    Ook zoek ik een website van gans & bord voor meer informatie over verkooppunten, maar die is er niet?

  3. Zolang alle soorten ganzen door elkaar worden verkocht valt er erg moeilijk mee te werken. Ik zou gans graag op mijn menukaart willen hebben maar m.n. de nijlgans is niet te eten. Oud, jong en alle soorten gaat op een hoop. Voor horeca daardoor niet goed bruikbaar. Doe daar wat aan a.u.b.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button