HoofdnieuwsRegionaal

Project landschapsherstel Dantumadiel afgerond

DAMWÂLD – Met het planten van de laatste els rondde wethouder R. Bos van de gemeente Dantumadiel op woensdag 19 december 2012 het project Landschapsherstel Dantumadiel af. G.J. Veenstra, voorzitter van de Vereniging Agrarisch Landschapsbeheer Dantumadiel (VALD) en Foppe van der  Meer,  sr. projectleider van Landschapsbeheer Friesland hielpen de wethouder een handje.

Doel van het herstelproject was om een bijdrage te leveren aan het elzensingellandschap van de Noardlike Fryske Wâlden, niet voor niets bekroond als Nationaal Landschap. Eigenlijk is het uniek dat het landschap anno 2011 nog zo intact is, wat alleen mogelijk is door de langdurige binding met de boeren en grondeigenaren in het gebied. Evenwel was er op sommige plekken sprake van achterstallig onderhoud met oude en uitgegroeide elzen. Door periodieke kap wordt de cyclus, nodig voor de vitaliteit van de elzen, hersteld en daarmee gewerkt aan het in stand houden van het kenmerkende cultuurlandschap en de bijbehorende biodiversiteit, hersteld.

De VALD zet zich in om dit herstel van de grond te krijgen. In het winterseizoen van 2009/2010 is gestart met het project en vandaag wordt het afgerond. Voorzitter Veenstra is trots op de resultaten. Bij de start dachten we dat we zo’n tien kilometer elzensingel zouden kunnen herstellen, maar is het is meer dan 15 kilometer geworden. Ook het aantal leden dat mee deed was boven de verwachtingen. In totaal een kleine vijftig waar gerekend was op rond de twintig.

Nieuwe loten

Landschapsbeheer Friesland was adviseur tijdens het project. Projectleider Foppe van der Meer vertelt dat de gerichte kap altijd in de wintermaanden plaatsvindt en dat de eerste resultaten al goed zichtbaar zijn. “Op het eerste gezicht lijkt het dat de singel verdwijnt, maar op de achterblijvende stobben vormen zich in het voorjaar al snel nieuwe loten. Binnen enkele jaren ontstaat er weer een mooie dichte elzensingel met een grote landschappelijke en ecologische waarde”.

Volgens Van der Meer wordt er op zekere afstand van elkaar een vitale boom gespaard, een zgn. staander. Deze beeldbepalende element dienen tevens als oriëntatiepunt voor onder meer vleermuizen. Na de kap wordt een omrastering geplaatst om de nieuwe loten tegen vee te beschermen en worden gaten in de singels opgevuld met nieuwe aanplant.

Wethouder Roelof Bos vindt dat de Gemeente erg trots mag zijn op ons mooie landschap. “We vinden het belangrijk dat de kwaliteit van elzensingels behouden blijft en op plekken wordt hersteld. Het is een compliment waard dat het VALD dit initiatief genomen heeft. Daarom hebben we als gemeente ook financieel aan dit project bijgedragen” aldus de wethouder.

Nooit klaar

In zijn slotwoord gaf Veenstra aan dat het werk nooit helemaal klaar is. De VALD is daarom in overleg met de gemeente en andere partners bezig met de voorbereiding van een nieuw project onder de naam “Els op it Hiem”. De VALD zoekt hierbij samenwerking met LBF, scholen, dorp sbelangen en Natuur- en Milieu-Educatiecentrum De Klyster.

Het project was mogelijk dankzij financiële steun van de provinsje Fryslân en de gemeente Dantumadiel. Een deel van de kosten is opgebracht door de leden van VALD. De kosten van het project waren geraamd op € 99.610, maar bij afronding bleek dat de daadwerkelijke uitgaven iets hoger lagen, namelijk op € 104.933.

Dit kan u ook interesseren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button