HoofdnieuwsRegionaal

Provincie akkoord met herindeling

KOLLUM – Op 20 juni hebben Gedeputeerde Staten een positieve zienswijze vastgesteld over de herindeling van de gemeenten Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a. Het College adviseert het kabinet in te stemmen met de herindeling tot de nieuw te vormen gemeente Noardeast-Fryslân. De herindeling gaat in per 1 januari 2019.

Het herindelingsadvies inclusief de zienswijze vanuit de provincie dienen uiterlijk op 1 juli bij het ministerie van BZK te liggen. Het herindelingsadvies wordt zowel in het Nederlands als in het Fries aangeboden.

Passende stap

Het is een herindeling op initiatief van de gemeenten zelf. Dit is passend in het provinciaal beleid voor een toekomstbestendig lokaal bestuur. De gemeenteraden van Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a. hebben een gelijkluidend herindelingsadvies vastgesteld. Daarmee concludeerden de gemeenteraden dat een herindeling noodzakelijk is om te komen tot een nieuwe sterke gemeente die opgaven als krimp, economie en vitaliteit op juiste schaal samen met de inwoners en ondernemers kan oppakken.

Unieke samenwerking
Voorafgaand aan deze herindeling zijn per 1 januari 2017 de ambtelijke organisaties van vier gemeenten, de drie her in te delen gemeenten en de gemeente Dantumadiel, al gefuseerd.

Per 1 januari 2019 gaat de gefuseerde ambtelijke organisatie in zijn geheel over naar de nieuwe gemeente. De gemeente Dantumadiel sluit een overeenkomst met de nieuwe gemeente voor het volledige pakket van ambtelijke dienstverlening. Deze vorm van samenwerking en herindeling is uniek in Nederland. Niet eerder fuseerden vier ambtelijke organisaties en drie gemeenten waarbij de vierde gemeente alle ambtelijke functies onderbrengt bij de nieuwe gemeente.

Na de herindeling tot Súdwest-Fryslân in 2011 is in 2014 De Fryske Marren ontstaan. Per 1 januari 2018 ontstaat de nieuwe gemeente Waadhoeke. Na de voorgenomen herindeling tot Noardeast-Fryslân in 2019 zijn er vooralsnog geen andere gemeenten betrokken bij een herindelingsprocedure.

Dit kan u ook interesseren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button