HoofdnieuwsRegionaal

PVDA Kollumerland beleeft hectisch jaar positief

KOLLUM – Op politiek vlak was 2015 voor de PvdA Kollumerland c.a. een overwegend positief jaar. Een hectisch jaar, waarin er veel op de gemeente en de afdeling is afgekomen maar waarin we wel veel van onze sociaaldemocratische waarden waar hebben kunnen maken.

Op 30 april 2015 is Kevin Merkus (23, Kollum) als nieuw raadslid geïnstalleerd. Inmiddels heeft Kevin zijn weg als raadslid gevonden en het bevalt hem erg goed. Rond diezelfde tijd werden we in Nederland voor het eerst echt serieus geconfronteerd met beelden van vluchtelingen. En die confrontatie was hard, verschrikkelijk hard, toen ook wij beelden zagen van een meisje dat levenloos in de Middellandse Zee dobberde.

Wij kónden niet stilzitten en hebben daarom als reactie hierop een oproep gedaan aan het kabinet om er alles aan te doen deze mensen te redden.  Ook hebben wij, als gevolg van de ‘Bed, bad, brood’ discussie, de gemeente opgeroepen altijd bed, bad en brood te bieden aan hen die het nodig hebben, dus ook uitgeprocedeerde asielzoekers. Beide moties zijn aangenomen. Toen er in september voor ongeveer 100 ontheemde mensen crisisopvang plaats moest vinden heeft de gemeente Kollumerland haar mannetje gestaan. Hier zijn wij trots op, net zoals wij trots zijn op de vele vrijwilligers die bij hebben gesprongen. Wel hebben wij onze zorgen uitgesproken over het uitblijven van financiële steun van het Rijk en de Provincie, wat inmiddels prima is geregeld.

Want op financieel vlak heeft de gemeente het zwaar. Met onze steun is daarom de Precariobelasting (een heffing voor nutsbedrijven over leidingen in de grond) ingevoerd in Kollumerland en kan de gemeente op ons initiatief nu ook aan ‘crowdfunding’ doen. Naar aanleiding van een andere motie wordt er in 2016 een voorlichtingsbijeenkomst over duurzaamheid voor de inwoners georganiseerd en vorige maand hebben we ons uitgesproken tegen de ‘knip’ die de provincie in de Trekweg bij Kollum aan wou brengen. Dit zou het verkeer erg belemmeren, met name richting het stort. Dankzij PvdA en ChristenUnie in Provinciale Staten is deze knip uitgesteld.

Voor de huizenbezitters is het dankzij PvdA Kollumerland inmiddels mogelijk om deel te nemen aan gemeentelijke erfpacht. Op grond hiervan kunnen de inwoners zelf het huis kopen en (laten) bouwen, maar niet de grond, want die kunnen ze pachten (huren) van de gemeente. Deze pacht is aftrekbaar via de aangifte inkomstenbelasting. Met name voor starters kan dit heel interessant zijn. Wij zijn tevreden over de ontwikkelingen in de huursector. Woningcorporatie Thús Wonen heeft het afgelopen jaar ontzettend veel goed werk verricht, net name in Kollum en Kollumerzwaag. Voor 2016 hopen we dat de corporatie dit voortzet in de kleinere kernen.

Wij kijken ten slotte gemengde gevoelens terug op het fusieproces met de gemeenten Dantumadiel, Dongeradeel en Ferwerdadiel. Vanaf het begin zijn wij voor een bestuurlijke fusie, maar dat geld niet voor alle gemeenten. Daarom is afgesproken dat er (eerst) ambtelijk gefuseerd wordt en zou het personeel in een losse organisatie moeten komen, waar de gemeenten dan diensten van af zouden moeten nemen. Wij hebben ons erg druk gemaakt toen wij vernamen dat deze diensten met BTW belast zouden worden. Diensten die onze eigen ambtenaren nu ook al (onbelast) verrichten. We onderhouden hierover inmiddels intensief contact met VNG en Tweede Kamerlid Ed Groot (PvdA). Ook het klappen van de onderhandelingen met de vakbonden over de arbeidsvoorwaarden van het personeel betreuren wij zeer. Het personeel mag nooit de dupe mag worden van deze fusie.

De vele bemoedigende gesprekken die we dit jaar aan de deur met mensen hebben gevoerd hebben ons goed gedaan en strijdbaar gehouden. Ook in 2016 blijven wij ons inzetten voor de mensen en de sociaal democratie. We intensiveren daarbij de samenwerking met PvdA Dantumadiel, Dongeradeel en Ferwerdardiel, onder de naam ‘Samen in Noordoost’ (SIN).

Dit kan u ook interesseren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button