HoofdnieuwsRegionaal

Radenbijeenkomst DDFK-gemeenten

DOKKUM – Op woensdag 4 juni 2014 hebben de raden van de gemeenten Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a. elkaar ontmoet tijdens een gezamenlijke radenbijeenkomst in de IJsherberg te Dokkum. Tijdens deze bijeenkomst hebben de raden met elkaar gesproken over de bestuurlijke toekomst van de DDFK-gemeenten. De bijeenkomst krijgt een vervolg op 25 juni a.s. 

Aanleiding
De raden en colleges van de DDFK-gemeenten hebben bij meerdere gelegenheden uitgesproken elkaar te zien als partners om de toekomst gezamenlijk tegemoet te treden. De standpunten van de gemeenteraden over de vorm waarin dat zou moeten gebeuren verschillen echter. De gemeenteraden hebben op 4 juni met elkaar gesproken over de vraag ´Hoe verder qua proces´, zonder dat er een concreet richtinggevend voorstel op tafel lag.

Verloop van de bijeenkomst

De bijeenkomst is in goede sfeer verlopen. Onder externe begeleiding van prof. dr. W. Lemstra hebben de raden met elkaar gesproken over wat de gemeenten bindt in Noordoost-Fryslân en de uitdagingen voor de komende jaren. Dat was verwoord in een gebiedsvisie die door de vier gemeenteraden unaniem is omarmd.

Ook hebben de raden gesproken over de zienswijzen die zij aanhangen ten aanzien van de vorm van de verdere bestuurlijke toekomst en hoe daarin een gezamenlijke weg kan worden gevonden. In een vervolgbijeenkomst op 25 juni a.s. wordt daar in kleiner comité over doorgesproken. Dat kleinere comité bestaat uit de fractievoorzitters vanuit de vier gemeenteraden.

Vervolg

Tijdens de vervolgbijeenkomst op 25 juni vindt een verdiepingsslag plaats op enerzijds de verschillende beleidsvelden waarop verdere samenwerking noodzakelijk of gewenst is en anderzijds de verschillende samenwerkingsvormen met voor- en nadelen en financiële aspecten.

Eigen Foto

Dit kan u ook interesseren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button