Buiten regioHoofdnieuwsRegionaal

Red De Sionsberg: “It kin oars, it moat oars”

DOKKUM – “It kin oars, it moat oars”, zo besloot Taeke Visser zijn inleiding op de bijeenkomst in een goed gevulde zaal in De Herberg in Dokkum, waar de zorgverzekeraars ASR en DSW waren uitgenodigd om de mogelijkheden van hun Beter Dichtbij polis te presenteren. Taeke Visser gaf aan dat de goede basis zorg van De Sionsberg, in de regio moet blijven waar het hoort. Door het verdwijnen van cruciale zorg ontstaan onaanvaardbare risico’s, met name voor patiënten met hartfalen en herseninfarcten. Ook voor de geboortezorg is, ondanks alle mooie beloften, nog geen goede oplossing gevonden na het sluiten van de geboortezorg in De Sionsberg. Voor eilandbewoners is De Sionsberg van groot belang. Ongeveer 80% van de ziekenhuiszorg is geen complexe zorg, deze kan nu in De Sionsberg worden geboden en dat moet zo blijven. Dichtbij wat kan, verder weg wat moet.

Yfke Westra, een van de verpleegkundigen van het eerste uur, gaf in een indrukwekkend verhaal de geschiedenis weer van De Sionsberg, waarin vooral naar voren kwam hoe de regionale bevolking zich heeft ingespannen om De Sionsberg van de grond te krijgen, onder andere door acties met het verkopen van lucifers. Ook heeft de bevolking gezorgd voor de MRI scanner in De Sionsberg. Zij gaf aan dat de kaarsvlam van De Sionsberg weer een fakkel moet worden.
Bas Pietersen, die in samenwerking met a.s.r., DSW en SAZ de presentatie verzorgde, betoogde dat de BeterDichtbij niet alleen maar een polis is, maar een zorgconcept waarbij goede zorg dichtbij de inwoners centraal staat. Dialoog, betrokkenheid en inspraak zijn voor de verbinding met de regio voorwaardelijk. De BeterDichtbij polis is een initiatief van de SAZ, de vereniging van 40 Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen. De SAZ gelooft in het belang van de kennis van de mensen en van de streek en zien dit als hun kracht: zorg van, door en voor de regio. Hierbij zijn naast kennis van de mensen, de lokale gebruiken en de belangrijke regionale spelers ook een nauwe samenwerking met andere regionale zorginstellingen en huisartsen randvoorwaardelijk. Alleen dan kun je zorg bieden daar waar het hoort.
Dat is de reden waarom de SAZ ziekenhuizen in samenwerking met zorgverzekeraars a.s.r. en DSW BeterDichtbij hebben geïnitieerd. Een samenwerking waarmee gestructureerd op regionaal niveau de zorgvraag, het zorgaanbod en de zorgverzekering zo optimaal mogelijk op elkaar worden afgestemd. BeterDichtbij pleit voor zorg waar het hoort, voor bereikbaarheid van basiszorg in de eigen regio. Het regionale ziekenhuis staat hierbij centraal. ‘Ons Ziekenhuis’ staat voor het ziekenhuis met ‘de menselijke maat’, waar een patiënt in de geborgenheid van de eigen, herkenbare omgeving alle benodigde zorg krijgt en centraal staat.
Voor mensen met een specifieke of hoog complexe zorgvraag vervult het ziekenhuis samen met de huisartsen de rol van gids in het zorgaanbod binnen de regio, en daarbuiten. Daarbij wordt voor- en nazorg zoveel mogelijk geboden in de ‘eigen vertrouwde omgeving’ van het regionale ziekenhuis.
Uit vragen uit de zaal bleek onder andere dat er ongerustheid bestaat over de bedoelingen met De Sionsberg. In de zaal werden de aanwezige politici opgeroepen gemeentelijke instellingen over te laten stappen op de Beter Dichtbij polis, die beter aansluit bij de belangen van de regio. Aangegeven
werd dat collectieve contracten zonder meer mogelijk zijn. Een aanwezige in de zaal die vorig jaar was overgestapt gaf aan dat hij met zijn individuele verzekering bij Beter Dichtbij nu beter verzekerd is tegen lagere kosten dan voorheen met een collectief contract bij Achmea. Uiteraard kan de nieuwe verzekeraar alleen maar invloed hebben indien voldoende inwoners van de regio overstappen naar deze verzekeraar, die aangaf dat er “geen selectie aan de poort” plaatsvindt en dat iedereen wordt geaccepteerd. Eerder heeft DSW een ziekenhuis met financiële problemen ondersteund. Kortom, een goede voorlichtingsavond met een bijzonder goede discussie. Het is te verwachten dat hier een vervolg op komt.

 

Dit kan u ook interesseren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button