Buiten regioHoofdnieuwsRegionaal

Samenwerking en creativiteit nodig bij alcoholpreventie

DAMWÂLD – Alcoholpreventiebeleid is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van gemeenten, horeca, supermarkten, verenigingen en ouders. Hierover waren de aanwezigen het in ieder geval eens op de discussieavond maandagavond over de gewijzigde Drank- en Horecawet (DHW), georganiseerd door de gemeenten Dantumadiel, Dongeradeel en Kollumerland c.a.

Per 1 januari 2013 is de drank- en horecawet veranderd. De gemeenteraden moeten daarom regels over drank- en horeca vastleggen in een nieuwe verordening. De burgemeesters van de drie gemeenten wilden hiervoor de ondernemers en verenigingen die alcohol verkopen de gelegenheid geven om hun opvattingen over dit onderwerp te delen voordat de verordening aan de gemeenteraden wordt voorgelegd.

 

In de nieuwe DHW is in ieder geval bepaald dat jongeren onder de 18 jaar straks geen alcohol meer mogen kopen. Nu is dat 16 jaar. Daarnaast worden gemeenten verantwoordelijk voor toezicht en handhaving op de DHW. Nu wordt dit gedaan door de Voedsel- en Warenautoriteit. In de verordening mogen de gemeenten nog een aantal aanvullende zaken regelen op lokaal niveau.

 

In de concept verordening die gisteravond werd besproken, is onder andere opgenomen dat het verboden is om bezoekers onder de 18 jaar na 23.00 uur nog toe te laten tot de horeca en het instellen of wijzigen van de algemene toelatingstijd van 1.00 uur. Deze bepalingen riepen de meeste weerstand op bij de alcoholverstrekkers. Ook vroeg men zich af of het mogelijk was om te handhaven op deze regel. Verder benadrukte de supermarktbranche dat het op lokaal niveau lastig is om aan alcoholpreventie te doen gezien de toenemende alcoholverkoop via internet en de landelijke prijsacties door de fabrikanten.

 

Burgemeester Marga Waanders van Dongeradeel concludeerde dat het maken van beleid rondom alcoholpreventie complex is door verschillende partijen met verschillende belangen en dat hiervoor samenwerking en creativiteit noodzakelijk is. Burgemeester Bearn Bilker van Kollumerland gaf aan zoveel mogelijk het beleid regionaal af te willen stemmen om concurrentie tussen horecaondernemers in verschillende gemeenten te voorkomen. Burgemeester Arie Aalberts van de gemeente Dantumadiel benadrukte tot slot dat we ons moeten realiseren dat het niet alleen gaat om de gezondheid van onze jeugd, maar ook om de veiligheid in onze gemeenten. Geweld is namelijk in veel gevallen gerelateerd aan alcohol. De gemeenten zetten hier al zwaar op in met het project ‘Geweld is niet oké’.

 

De uitkomsten van deze avond worden door het college meegenomen in het bepalen van een definitief voorstel. Dit voorstel zal eind dit jaar door de colleges aan de gemeenteraden worden aangeboden.

 

De discussieavond vond plaats in Bowling- en Zalencentrum in Dokkum en werd geleid door Andries Bakker, ook bekend als verslaggever van Omrop Fryslân. Ongeveer 80 horecaondernemers, beheerders van kantines en dorpshuizen en supermarktondernemers waren aanwezig op deze avond.

 

 

Dit kan u ook interesseren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button