Buiten regioHoofdnieuwsRegionaal

Sectordag Woningmarkt bespreekt € 42 miljoen aan regelingen

FRYSLÂN – Een flinke impuls geven aan de Friese woningmarkt. De provincie Fryslân maakt het mogelijk met allerlei regelingen vanuit het Aanvalsplan Woningmarkt. Tijdens de sectordag Woningmarkt werden deze regelingen besproken en toegelicht. In totaal worden dit najaar voor €42 miljoen aan regelingen opengesteld.

 Sectordag

Het doel van de sectordag was om alle betrokken sectororganisaties en gemeenten te informeren over komende maatregelen. Dit werd gedaan in verschillende deelsessies. Alle nieuwe regelingen worden pas in september dit jaar opengesteld. Vanaf nu kunnen belangstellende zich inlezen in de regeling om zo in een keer een juiste aanvraag voor de financiering in te dienen.

 Financieringsregeling

Na de presentatie van de Participatieregeling (€20 mln.) en de Herbestemmingsregeling
(€2 mln.)
afgelopen dinsdag, werd nu de Financieringsregeling sociale huur gepresenteerd. De woningcorporaties hebben een half jaar de tijd gekregen om met een voorstel te komen voor de verdere invulling van de corporatieregeling waar de Staten eerder € 20 miljoen voor hebben gereserveerd. De invulling van de corporatieregeling heeft er toe geleid dat de titel van de regeling is gewijzigd in financieringsregeling sociale huur. Dit is omdat niet alleen corporaties gebruik kunnen maken van de regeling, maar ook andere initiatiefnemers in de sociale huur.

De uitwerking van deze regelingen kunt u vinden op www.fryslan.nl/wurkjefoarfryslan.

De uitgangspunten en voorwaarden voor de financieringsregeling sociale huur worden nu ter besluitvorming aan PS aangeboden.

 Wurkje foar Fryslân

Deze regelingen maakt onderdeel uit van het Aanvalsplan Woningmarkt, onderdeel van het investeringsprogramma Wurkje foar Fryslân. Met dit programma doet de provincie een ongekende investering van 300 miljoen euro in de mienskip. We willen we op korte termijn de Friese economie een impuls geven. Op lange termijn gaan we voor economische structuurversterking. Hoe we dat gaan doen kunt u lezen op www.fryslan.nl/wurkjefoarfryslan.

 

Dit kan u ook interesseren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button